Digitale buurtpreventie

Advies over de manier waarop digitale middelen kunnen bijdragen aan het voorkomen van inbraken en het verhogen van de veiligheid(sbeleving) in woonwijken.

Looptijd
Lopend
Lectoraat
  • Digitalisering en Veiligheid
Onderzoeksteam

Inzet van apps en sensoren om veiligheid(sgevoel) te verhogen

Het bestrijden en voorkomen van inbraken is een prioriteit voor het ministerie van Justitie en Veiligheid; op verzoek van dit ministerie onderzocht het lectoraat hoe het digitale platform Veiligebuurt.nl en het bijbehorende model voor buurtpreventie hieraan kunnen bijdragen. Ook gaf het lectoraat een meer algemeen advies over het evalueren van dergelijke digitale oplossingen, tegen de achtergrond van de al beschikbare kwantitatieve gegevens over criminaliteitsbestrijding en initiatieven voor sociale veiligheid.

De app Veiligebuurt.nl heeft tot doel om de veiligheid(sbeleving) op buurtniveau te verbeteren en de meldingsbereidheid en -frequentie bij strafbare feiten te verhogen, zodat de politie meer kans heeft om aanhoudingen op heterdaad te doen. Literatuuronderzoek, interviews en de eigen expertise binnen het lectoraat vormden de basis voor de evaluatie van deze app. De algemene conclusie was dat Veiligebuurt.nl bijdraagt aan een groter veiligheidsbewustzijn bij de wijkbewoners die al een hoge mate van meldingsbereidheid hebben. Hij draagt ook bij aan de digitalisering van buurtpreventie en aan het bewustzijn van de buurtbewoners rondom (de ethische grenzen van) het delen van informatie met elkaar en met de politie of gemeente. Het onderzoeksrapport staat op de HBO Kennisbank.

 

Inbraakvrije wijken

Het advies aan het ministerie was tevens een bouwsteen voor een meerjarig project over inbraakvrije wijken. In dit project organiseerden verschillende gemeenten en de politie diverse pilots. Dit deden zij in opdracht van het ministerie en in samenwerking met het toenmalige Dutch Institute for Technology, Safety & Security (DITSS). DITSS organiseerde op een aantal plekken in Nederland fieldlabs. Daarin deden ze samen met bewoners en technologieaanbieders praktijkonderzoek naar de inzet van technologie voor de verbetering van veiligheid in buurt en wijk.

 

Fieldlab Rotterdam

Het lectoraat Digitalisering en Veiligheid was een onafhankelijke onderzoekpartner in deze fieldlabs en werkte samen met DITSS aan een fieldlab in Rotterdam. Daar installeerde DITSS apparatuur in de openbare ruimte van een woonwijk; verzekeraar Interpolis plaatste apparatuur in woningen van bewoners die zich hiervoor hadden aangemeld. Het lectoraat onderzocht of dit hielp bij het voorkomen van inbraken. Daarbij werd gekeken naar het effect van de technologie op de veiligheidsbeleving en op het handelingsperspectief voor de veiligheidsprofessionals. Doel was tevens een model op te leveren om soortgelijke projecten te evalueren.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.