Gezonde leefomgevingen

Het lectoraat is lid van een consortium dat onderzoek doet naar de creatie van leefomgevingen die bijdragen aan meer en gezondere levensjaren voor inwoners.

Dit project wordt geleid door John Dierx, lector Gelijke Kansen op Gezonde Keuzes van het Centre of Expertise Perspectief in Gezondheid.

Looptijd
Lopend
Lectoraat
 • Duurzaam Gebouwde Omgeving
 • Robotisering en Sensoring

Samen bouwen aan een gezonde leefomgeving

In samenwerking met lectoraten van het Centre of Expertise Perspectief in Gezondheid (PG), Brede Welvaart en Nieuw Ondernemerschap (BWNO) en Materialen en Energietransitie (MNEXT)

HAS green academy en Avans Hogeschool realiseren binnen het Programma Gezonde Leefomgevingen met een grote groep consortiumpartners een onderzoeksinfrastructuur om nieuwe kennis, methoden en best practices te ontwikkelen op het gebied van gezonde leefomgevingen. Het programma richt zich op de voedselomgeving, de groene omgeving, de sociale omgeving en de gebouwde omgeving.

In de komende jaren bundelen Bossche onderwijsinstellingen hun krachten met zowel publieke als private partners voor praktijkgericht onderzoek naar een leefomgeving die het welzijn bevordert, aanspoort tot gezonde gewoontes en een minimale impact heeft op de gezondheid.

Het streven van het programma Gezonde Leefomgevingen is een regio waarin inwoners zich gelukkig en gezond voelen. De leefomgeving omvat de fysieke, sociale en culturele aspecten van waar mensen wonen, werken en recreëren. Een omgeving die uitnodigt tot beweging, gezonde keuzes, ontspanning en sociale interactie draagt bij aan het algemene welzijn van de inwoners. We zijn ervan overtuigd dat geluk en gezondheid nauw met elkaar verbonden zijn en dat zowel fysieke als sociale elementen van de leefomgeving hierin een essentiële rol spelen.

Het realiseren van gezonde leefomgevingen vergt meer dan slechts enkele aanpassingen; het vraagt om een verandering in denkwijze en aanpak, een integrale benadering die een langdurig proces omvat. Dit realiseren we samen, niet individueel. Het programma koppelt kennis aan actie door een samenwerking tussen studenten, docenten, onderzoekers, partners en inwoners, ondersteund door financiering vanuit Regieorgaan SIA (subsidies SPRONG en City Deal Kennis Maken ‘s-Hertogenbosch).

 

Casusgebieden en Living Labs

De specifieke behoeften van de leefomgeving variëren per lokale context. Daarom focust het programma op twee casusgebieden: vergroening in stedelijke gebieden (Buitendieze inclusief Onderwijsboulevard en Innovatie Kwartier in samenwerking met de gemeente ‘s-Hertogenbosch) en verstedelijking in groene gebieden (Park Voorburg in Vught in samenwerking met Reinier van Arkel).

De Living Labs in de casusgebieden bieden de kans om bestaande en nieuwe interventies, maatregelen en ontwerpen voor gezonde leefomgevingen te testen. Hierbij voeren we uit, ontwikkelen we en leren we tegelijkertijd. We zetten lokale expertise in om maatschappelijke vraagstukken in de regio aan te pakken.

 

 

Brede Expertise

Onze thematische focus omvat de voedsel-, groene, sociale en gebouwde omgeving, wat aansluit bij de expertise van de Bossche onderwijsinstellingen. Door de focus op deze vier omgevingen en de specifieke casusgebieden versnellen we de gewenste verandering. Wil je meer weten over het programma Gezonde Leefomgevingen? Raadpleeg dan het programmaplan.

 

Programmaplan

 

Momenteel worden er bredere onderzoekslijnen opgesteld waarlangs praktijkgericht onderzoek uitgevoerd gaat worden. Wil je meer te weten komen over de expertises, bekijk dan het smoelenboek van de onderzoeksgroep.

 

Smoelenboek

 

Projecten

Binnen drie programmalijnen vinden verschillende projecten plaats:

Gezamenlijke kennisinfrastructuur

 • Werkgroep voor het ontwikkelen van een gezamenlijke edubadge (kennisinstellingen ‘s-Hertogenbosch)
  Indiening gezamenlijke master Gezonde Leefomgevingen – Stefanie van Mook
 • Masterclass Impact met Data – Impact meten van gezonde leefomgevingen met Digital Twins – Stefanie van Mook & John Dierx
 • Schrijven en indienen van nieuwe onderzoeksvoorstellen
 • KIEM-groen pilotregeling practoraat; “Gezonde Supermarkt” (Yuverta, HAS, Avans) en voedselvaardigheden in de wijk (Yuverta, HAS)

 

Maatschappelijke betekenis

 • Beroepsopdracht verkenning meerwaarde en mogelijkheden van digital twins – Max de Visser
 • Beroepsopdracht Verkenning Buitendieze I & II – Rob van Roosmalen
 • Projecten Campus van de Toekomst – Herman Peppelenbos
 • Werkgroepen Park Voorburg

 

Leren en experimenteren

 • Hackathon over de toekomst van het Westerpark (kennisinstellingen ‘s-Hertogenbosch) – Floortje Kanits
 • Minor Wellbeing (Avans) project Westerpark – Liliane van Suijlen

 

Er worden doorlopend nieuwe projectaanvragen ingediend en gestart binnen het Programma Gezonde Leefomgevingen. Houd deze website in de gaten om op de hoogte te blijven.

 

Consortiumpartners

Het programma Gezonde Leefomgevingen heeft de volgende partners: HAS green academy (penvoerder), Appèl, Avans Hogeschool, Coöperatie Creabitat U.A., Eurest-Compass Group, Fontys, Gemeente ‘s-Hertogenbosch, GGD Hart voor Brabant, Innovatie Kwartier Den Bosch, Jheronimus Academy of Data Science (JADS), Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ), JOGG, Koning Willem I College (KW1C), Provincie Noord-Brabant, Ruimtemeesters, Tranzo – Tilburg University, van Helvoirt Groenprojecten, VITAM en Yuverta.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.