Landelijke platforms

Het lectoraat Digitalisering en Veiligheid neemt deel aan verschillende landelijke lectorenplatforms.

Looptijd
Lopend
Lectoraat
  • Digitalisering en Veiligheid
Onderzoeksteam

Kennis uitwisselen en vergelijken op landelijk niveau

Lector Ben Kokkeler van het lectoraat Digitalisering en Veiligheid is (als bestuurder) actief in drie landelijke lectorenplatforms die zich bezighouden met onderzoeken op dit gebied. Dit zijn PRIO, Stad en Wijk, en Veiligheid. Door deel te nemen aan deze platforms draagt het lectoraat bij aan kennisuitwisseling op landelijk niveau, waardoor onderzoeksresultaten bijvoorbeeld ook op stedelijk niveau met elkaar kunnen worden vergeleken. En als bestuurder draagt lector Ben Kokkeler bij aan de verdere agendavorming en positionering van het praktijkonderzoek in landelijke programma’s, zoals die van de NLAIC, AINED en Leefbare en Veilige Wijken.

 

Stad en Wijk

Het landelijke Platform Stad en Wijk is een samenwerkingsverband van lectoraten, dat zich richt op maatschappelijke vraagstukken en integrale aanpakken op het niveau van steden en wijken. Onderzoeksthema’s die centraal staan, zijn burgerkracht, samenleven, maatschappelijke participatie, armoedebestrijding, integratie en gezondheid. Ook is er aandacht voor innovaties in het sociale domein (denk aan kunst, onderwijs, sport, welzijn, wonen, zorg). Het platform wil bijdragen aan multidisciplinair praktijkonderzoek, waarbij steden met elkaar kunnen worden vergeleken.

Het lectoraat Digitalisering en Veiligheid houdt zich binnen het platform bezig met onderzoek naar de impact van digitale technologie in het publieke domein, met een focus op veiligheid in de openbare ruimte. Dat gaat over parken, pleinen, stadions, muziekfestivals en winkelstraten, maar ook over Facebookpagina’s en LinkedIn-profielen. Het lectoraat leverde tevens een bijdrage aan het boek ‘Plekken van hoop en verandering’, dat door het platform werd uitgegeven. Samen met het nationale programma ‘Leefbare en veilige wijken’ en het ministerie van BZK bekijkt het Platform hoe praktijkonderzoek en kennisdeling de uitvoering van dit programma kunnen versterken.

 

PRIO (Data, AI en ICT)

Het platform Praktijkgericht ICT-onderzoek (PRIO) streeft naar optimale samenwerking tussen ICT-onderzoeksgroepen van hbo-instellingen en universiteiten, tussen onderwijs en onderzoek, en tussen onderzoekers, bedrijven en maatschappelijke instellingen. Het doel is innovatie aan te jagen, door organisaties met elkaar te verbinden en mensen samen te brengen. PRIO omvat ruim 60 lectoraten en daarmee ruim 250 fte aan onderzoekers.

Het lectoraat Digitalisering en Veiligheid focust zich binnen dit platform op de impact van digitale technologie op de veiligheid in de openbare ruimte. Hoe kunnen technologische innovaties het werk van professionals in het sociale veiligheidsdomein verbeteren? Hoe kunnen burgers hun data op een veilige manier delen, zodat ze bijvoorbeeld kunnen bijdragen aan buurtpreventie, signalering, opsporing en sociale alarmering? Het lectoraat is actief in de sectie Cybersecurity van PRIO.

Tevens is het lectoraat mede-ontwikkelaar van het landelijk stelsel van Learning Communities AI dat onder regie van PRIO en in samenwerking met het NLAIC en AINED wordt ontwikkeld. In dat verband was het lectoraat verantwoordelijk voor de pilot Learning Community AI voor Veiligheid in de periode september 2022 – september 2023, die wegens succes wordt voortgezet.

 

Veiligheid

Het lectorenplatform Veiligheid is een jong platform; een netwerk in ontwikkeling, dat bestaat uit meer dan 60 lectoraten, 11 hogescholen en kennisinstellingen, en zo’n 10.000 studenten. Het lectoraat Digitalisering en Veiligheid is betrokken bij de sectie Data en Intelligence, die samenwerking met de sectie Cybersecurity van het platform PRIO.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.