Learning Community AI voor Veiligheid

Experts uit het werkveld, onderzoekers, docenten en studenten leren gezamenlijk over de mogelijkheden van artificial intelligence voor het vergroten van de veiligheid in de publieke ruimte.

Looptijd
Lopend
Lectoraat
  • Digitalisering en Veiligheid
Onderzoeksteam

Inzet van kunstmatige intelligentie om publieke veiligheid te vergroten

In de Learning Community AI voor Veiligheid die het lectoraat Digitalisering en Veiligheid heeft opgericht, leren experts uit het werkveld (zoals bedrijven, gemeenten, veiligheidsregio’s en beheerders van bedrijventerreinen) samen met onderzoekers, docenten en studenten over de mogelijkheden van artificial intelligence voor het verbeteren van de publieke veiligheid. Een voorbeeld hiervan is de bewaking van bedrijventerreinen met behulp van nieuwe soorten camera’s en andere sensorsystemen.

Artificial intelligentie (AI) is bepalend voor onze toekomst; de technologie zal grote impact hebben op alle bedrijfssectoren, ons privéleven en de maatschappij als geheel. De voortvarendheid waarmee wij nu handelen, bepaalt hoeveel grip we op deze ontwikkeling houden. Vooral op het gebied van veiligheid is dat essentieel. Criminelen en terroristen zijn voortdurend op zoek naar nieuwe mogelijkheden om toe te slaan, we moeten blijven innoveren om ze een stap voor te blijven.

 

Nederlandse AI Coalitie

De Learning Community van Avans is aangesloten bij de Nederlandse AI Coalitie (NL AIC), waarvan we een subsidie hebben ontvangen van 150.000 euro. De NL AIC is een publiek-privaat samenwerkingsverband dat zich inzet om de AI-ontwikkelingen in Nederland te versnellen en initiatieven met elkaar te verbinden. Vanuit Noord-Brabant zijn ook Fontys en Brainport aangesloten bij de NL AIC; zij richten zich op het thema smart industry.

 

Strategisch, tactisch en praktisch

In september 2022 is gestart met een team onder supervisie van lector Ben Kokkeler. Een ondernemer uit de veiligheidsbranche is aangehaakt als kwartiermaker en later projectleider; hij is tevens als extern lid verbonden aan het lectoraat. Samen met beoogde deelnemende bedrijven, veiligheidsregio’s en gemeenten is een Business Canvas Model opgesteld. De Learning Community wordt opgebouwd met deelnemers uit drie organisatieniveaus, strategisch, tactisch en praktisch. De Learning Community AI voor Veiligheid ondersteunt de deelnemers rondom vraagstukken op deze drie organisatieniveaus:

  • Strategiebepaling, bedoeld voor directies en hoofden van beleidsafdelingen in de veiligheidssector, die beslissen over investeringen.
  • Het inrichten van en omgaan met AI, bedoeld voor kennis- en ICT verantwoordelijken die nieuwe producten of diensten ontwikkelen.
  • Het oplossen van actuele, concrete vraagstukken die worden aangedragen door de sector en voorgelegd aan experts.

De bijeenkomsten vinden plaats op locatie en worden erg gewaardeerd: ze verschaffen de deelnemers een makkelijke toegang tot onderzoek, innovatie en toepassing van AI en tot een mooi netwerk. Er ligt een goede basis voor de doorontwikkeling van deze Learning Community; zo worden er kennisdossiers en lesmaterialen voorbereid, om verdieping te kunnen bieden aan de deelnemers. Er is een nauwe samenwerking met de docenten die de Minor AI Translator ontwikkelen. Deze minor start in februari 2024.

Op de website van de Learning Community AI voor Veiligheid staat meer informatie over de activiteiten, ook presenteren de deelnemers zich via korte video’s.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.