RESCALED

In dit project werken we samen met de internationale netwerkorganisatie RESCALED aan de hervorming van detentiecentra naar kleinschalige, gedifferentieerde woonvormen.

Looptijd
Afgesloten
Lectoraat
  • Transmuraal Herstelgericht Werken

Europese aanpak (de)radicalisering in gevangenissen

Geweld tegen mensen die lesbisch, homoseksueel, transgender of bisexueel zijn (LHTB’s), valt onder de noemer haatmisdrijven. De dader pleegt dit soort geweld vanwege haat, misprijzen of vijandigheid ten opzichte van personen die een andere geaardheid hebben of een geslachtsverandering hebben ondergaan. Het misdrijf raakt de identiteit van het slachtoffer.

 

Europees project

Het lectoraat Transmuraal Herstelgericht Werken is partner in een nieuw Europees project, gericht op herstelgericht werken met daders en slachtoffers van deze haatmisdrijven. Dit project krijgt financiering vanuit de Europese Unie, telt 8 Europese partners uit 5 landen en loopt van 1 januari 2020 tot 31 december 2021.

Lees de Engelstalige leaflet over dit project en bekijk de internationale projectwebsite.

 

Herstel en vertrouwen

De partners willen met dit project een bijdrage leveren aan het herstel van slachtoffers van deze LHTB-haatmisdrijven en het vertrouwen van deze slachtoffers in het gerechtelijk systeem vergroten. Specifieke doelstelling van LetsGoByTalking is vanuit wetgeving, beleid en praktijk kennis te verzamelen. Die wordt gebruikt om trainingen te ontwikkelen voor (toekomstige) professionals over het herstelgericht werken bij haatmisdrijven.

 

Inzicht in de perspectieven

Op deze manier krijgen (toekomstige) professionals meer inzicht in de perspectieven van daders en slachtoffers. Een van de doelen is meer samenwerking en kennisdeling tussen professionals. Daarnaast richt dit project zich ook op het verbreden en verdiepen van het professioneel handelingskader van professionals die actief zijn in het sociaal domein, veiligheid, politie of justitie.

 

Resultaten

Binnen het project is uitgebreid onderzoek gedaan naar de behoeften van slachtoffers en professionals. Zo blijken slachtoffers geïnteresseerd te zijn in de mogelijkheden die het herstelrecht biedt, maar enkel wanneer ze goed geïnformeerd zijn en zich maximaal beschermd voelen tegen secundaire victimisatie. Professionals ervaren een behoefte om getraind te worden in het ondersteunen van slachtoffers van anti-LHBT haatmisdrijven.

Met deze kennis ontwikkelde het lectoraat Transmuraal Herstelgericht Werken een b-learning die professionals vaardiger maakt in het herkennen en erkennen van de behoeften van slachtoffers van een anti-LHBT-haatmisdrijf en hoe zij hen op een herstelgerichte manier kunnen benaderen. De training voor professionals is voor iedereen beschikbaar via de projectwebsite.

In de brochure ‘De toepassing van herstelrecht bij anti-LHBT haatmisdrijven’ zijn veelbelovende strategieën voor het inzetten van herstelrecht bij een anti-LHBT haatmisdrijf gebundeld. De verzamelde kennis in dit project heeft een mooie bijdrage voor de praktijk en professionals opgeleverd.

 

Vervolg

Het Europese project is afgerond, maar Avans gaat verder: de training voor professionals is door studenten van Avans Hogeschool geschikt gemaakt voor studenten. De studenten leren hoe zij als aankomende professionals op een herstelgerichte manier personen uit de LHBT-gemeenschap kunnen ondersteunen wanneer ze te maken krijgen met haat. Daarnaast hebben een aantal praktijkpartners interesse getoond in het overnemen van de training. Op dit moment lopen er gesprekken om te zien wat de mogelijkheden zijn. De eerste stappen naar implementatie van de training zijn gemaakt.

 

Partners

Projectleider is de Universiteit van Barcelona. Naast het Centre of Expertise Veiligheid & Veerkracht van Avans Hogeschool zijn de partners: het European Forum for Restorative Justice, en Cavaria VZW uit België, de Universiteit van Girona in Spanje, de Universiteit van Brescia in Italië, Resursen Tsentsar Bilitis in Bulgarije en de Universiteit van Wroclawski in Polen.

Dit project is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van het Justice Programme van de EU

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.