Netwerkfunctie Directeur Publieke Gezondheid

Het lectoraat evalueerde samen met onderzoekers van de Antwerp Management School de netwerkfunctie van de Directeur Publieke Gezondheid tijdens het eerste jaar van de coronacrisis.

Looptijd
Afgesloten
Lectoraat
  • Digitalisering en Veiligheid

Welke lessen over crisismanagement kunnen we trekken na corona?

Een onderzoeksteam van het lectoraat Digitalisering en Veiligheid voerde samen met Vlaamse experts een uitgebreide casestudie uit naar het functioneren van de Directeur Publieke Gezondheid (DPG) tijdens de eerste twaalf maanden van de COVID-19 pandemie. Het onderzoek leverde aanbevelingen op voor toekomstige crisissituaties.

Om grootschalige infectieziekten te beheersen, moeten veiligheidsdiensten (zoals politie, brandweer en GHOR) intensief samenwerken met gemeenten, GGD-en en zorgorganisaties. De DPG speelt daarbij een sleutelrol: hij/zij moet de belangen van publieke gezondheid, veiligheid en crisis- en rampenbestrijding met elkaar verbinden. Met het oog op de toekomst besloot de GGD Zuid-Limburg om de rol van deze belangrijke netwerkfunctie te evalueren: grootschaligere en langduriger crises, waarbij ook de energie- en watervoorziening onder druk komen te staan, zijn immers niet uitgesloten.

 

Onderzoeksopzet

Voor deze casestudie werd informatie verzameld onder kernspelers binnen de GGD/GHOR, het Regionaal Overleg Acute Zorg, het Netwerk Acute Zorg Zuid-Limburg (ROAZ/NAZL) en de Veiligheidsregio Zuid-Limburg. Daarbij beperkte het onderzoeksteam zich tot functionarissen van de Infectieziektebestrijding (IZB), het Regionaal Beleids Team (RBT), het bestuurlijk ketenoverleg en het ROAZ. Er zijn data verzameld over de feitelijke relaties, contacten en vergaderingen tussen deze functionarissen, er zijn interviews afgenomen met deze experts en er is een reeks focusgroepen georganiseerd.

 

Conclusies

Uit het onderzoek komt naar voren dat de DPG erin is geslaagd effectief crisismanagement te voeren, door een organisatienetwerk tot stand te brengen en hier regie op te voeren. Hieruit kunnen lessen worden getrokken voor toekomstige gezondheidscrises:

  • Positioneer het GHOR-bureau als Netwerk Administratieve Organisatie (NAO), ter ondersteuning van crisis governance en van het gespreid leiderschap door de DPG.
  • Positioneer de DPG als een netwerkarchitect en bouw deze rol verder uit binnen het organisatienetwerk.

Lees het volledige onderzoeksrapport in de HBO Kennisbank, of vraag het op via het lectoraat, via managementassistent Madeleine Brooijmans, via mjc.brooijmans@avans.nl.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.