Transmuraal en herstelgericht werken

Samenwerking met PI Dordrecht, waarin we onderzoeken wat de meerwaarde is van transmuraal, slachtofferbewust en herstelgericht werken voor de re-integratie van gedetineerden.

Looptijd
Lopend
Lectoraat
  • Transmuraal Herstelgericht Werken
Onderzoeksteam

Herstel van geleden schade als onderdeel van het re-integratietraject

Het lectoraat Transmuraal Herstelgericht Werken onderzoekt samen met de Penitentiaire Inrichting (PI) Dordrecht wat de (on)mogelijkheden zijn van het transmuraal, slachtofferbewust en herstelgericht werken met gedetineerden. In deze methodiek werken zij in brede zin aan herstel van de geleden schade; ze gaan niet alleen uit van hun eigen perspectief, maar besteden ook aandacht dat van het slachtoffer en het sociaal netwerk. Het re-integratietraject beperkt zich dus niet tot de wereld binnen de muren, maar betrekt ook de wereld daarbuiten (transmuraal). Dit kan bijdragen aan een succesvolle terugkeer in de samenleving. 

De PI Dordrecht streeft naar een meer slachtofferbewust en herstelgericht gevangenisklimaat; het lectoraat is een 5-jarige samenwerking aangegaan met PI Dordrecht om hier invulling aan te geven. Doel hiervan is de beroepspraktijk te verbeteren en kennis te vergaren voor het onderwijs. Zo versterken we het handelingskader van huidige én toekomstige professionals.

 

Samenwerking praktijk en onderwijs

De opgedane kennis en onderzoeksresultaten worden via presentaties, publicaties en trainingsmateriaal gedeeld met professionals, betrokkenen en andere geïnteresseerden. Ook ketenpartners, ervaringsdeskundigen, naastbetrokkenen en vrijwilligers maken deel uit van de onderzoeksgroep.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.