Werken aan zelfherstel

Samenwerking met de PI Vught, waarin we onderzoeken op welke manier transmuraal herstelgericht werken kan bijdragen aan zelfherstel en re-integratie van gedetineerde burgers.

Looptijd
Lopend
Lectoraat
  • Transmuraal Herstelgericht Werken

Zelfherstel als voorwaarde voor een zinvol leven en succesvolle re-integratie

Het Lectoraat Transmuraal Herstelgericht Werken brengt samen met de Penitentiaire Inrichting (PI) Vught in kaart wat de (on)mogelijkheden zijn van het transmuraal herstelgericht werken voor zelfherstel en succesvolle re-integratie van gedetineerde burgers.

De herstelgerichte benadering ziet een delict als een sociaal conflict waarbij een dader, slachtoffer én de samenleving zijn betrokken. De perspectieven van de gedetineerde, het slachtoffer, hun sociale netwerk en de maatschappij spelen allemaal een rol bij het herstellen van de schade na een misdrijf. Werken aan zelfherstel betekent dat de pleger aandacht besteedt aan de gevolgen die zijn delict heeft gehad; niet alleen voor hemzelf, maar ook voor anderen. Zelfherstel is een voorwaarde voor het opbouwen van een zinvol leven en een succesvolle terugkeer in de samenleving.

 

Transmuraal

Het lectoraat is een 5-jarige samenwerking aangegaan met PI Vught, om de beroepspraktijk te verbeteren en kennis te vergaren voor het onderwijs. De PI Vught streeft naar een meer herstelgerichte gevangeniscultuur, die oog heeft voor de relaties tussen de gedetineerde, het slachtoffer, het sociale netwerk en de samenleving. Daarom wordt onderzocht op welke manier herstelgericht werken kan worden ingezet in het detentie- en re-integratietraject. Er is specifieke aandacht voor de verbinding tussen binnen en buiten; en tussen het gedwongen en vrijwillige kader.

 

Samenwerking PI Vught en onderwijs

Via presentaties, publicaties en trainingsmateriaal delen we de onderzoeksresultaten met professionals, betrokkenen en andere geïnteresseerden. Met leergemeenschappen, stages en afstudeeropdrachten leggen we een directe verbinding met het onderwijs. Zo vergroten we het handelingskader van de huidige én aankomende professionals.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.