Lector Duurzaam Gebouwde Omgeving

Functie
Lector Duurzaam Gebouwde Omgeving
Telefoon
Lectoraat
  • Duurzaam Gebouwde Omgeving

‘Ik wil verschillende belangen in de gebouwde omgeving samenbrengen’

Dr. ir. ing. Ingrid Janssen, lector Duurzaam Gebouwde Omgeving

Haar buitenlandse reizen maakten lector Ingrid Janssen één ding duidelijk: Nederland is een fantastisch land. Maar dat geweldige land staat wel voor belangrijke keuzes, want de grenzen van de groei zijn bereikt. “De tijd van én-én is voorbij, we moeten keuzes maken, ook in de gebouwde omgeving. Als lector wil ik de uiteenlopende belangen van professionals bij elkaar brengen, zodat we samen kunnen bouwen aan een leefomgeving waarin duurzaamheid, gezondheid en inclusie centraal staan. Verbinding en creativiteit zijn daarvoor essentieel.”

Van origine is Ingrid Janssen bouwkundig ingenieur, maar ze heeft haar blik gaandeweg steeds verder verruimd. Sinds september 2023 bekleedt ze de positie van lector Duurzaam Gebouwde Omgeving bij het Centre of Expertise Veiligheid & Veerkracht, een functie waarin deze brede blik goed tot zijn recht komt. Eerder vervulde Ingrid academische posities aan TIAS School for Business and Society en de Technische Universiteit Eindhoven. Toch bleef ze gedurende deze wetenschappelijke carrière altijd met één been in de praktijk staan. Zo adviseerde ze over ruimtelijke investeringen, strategieën voor verduurzaming en keuzes in vastgoedportefeuilles.

 

Twee werelden

Naast haar lectoraat is ze momenteel lid van de Raad van Commissarissen bij woonstichting Wooninc. in Eindhoven. Het maakt dat ze zowel de commerciële bouw- en vastgoedwereld als de maatschappelijke sector goed kan doorgronden. “Verbinding tussen beide werelden is onmisbaar om de grote uitdagingen in de gebouwde omgeving het hoofd te bieden. Dat vraagt wel wat; zowel van de opdrachtgevers in de bouw als van de bouwers zelf. We zullen op een andere manier moeten samenwerken zodat er nieuwe coalities en exploitatiemodellen ontstaan, waarbij het maatschappelijk rendement van een investering al bij het initiatief een prominente plek krijgt.”

 

Ruimte maken voor creativiteit

Het verenigen van belangen is nog niet zo simpel in een tijd waarin én-én niet meer haalbaar is. “In een klein land als het onze kun je niet én een miljoen nieuwe woningen bouwen én de bestaande woningvoorraad snel verduurzamen én een grote agrarische sector hebben én natuur en biodiversiteit versterken. Het is belangrijk dat de politiek keuzes maakt, pas dan ontstaat er weer ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. Zodra we weten wat het speelveld is, kunnen we verder.” Janssen is ervan overtuigd dat er binnen dat speelveld veel mogelijk is. “Aan mijn lectoraat zijn ook ontwerpers verbonden, dat vind ik ontzettend waardevol. Als we ruimte maken voor creativiteit, komen mensen tot de meest verrassende oplossingen. Dat inspireert mij enorm.”

 

Spanning

Janssen is ervan overtuigd dat er duurzame oplossingen bestaan voor de uitdagingen van deze tijd. “Ik ben er trots op dat mijn lectoraat de naam Duurzaam Gebouwde Omgeving draagt, waarbij ik duurzaam beschouw als toekomstbestendig – ook in sociaalmaatschappelijk opzicht. Neem de woningnood: dit is hét moment om betaalbare woningen te realiseren, die tevens duurzaam zijn én de leefomgeving verbeteren. Natuurlijk zit er spanning op die opgave, maar dat maakt hem juist zo interessant. Ik ben ervan overtuigd dat het kan.”

 

Sociale structuren versterken

Volgens Janssen leent praktijkonderzoek zich bij uitstek voor het ontwikkelen van innovaties waar Nederland echt iets aan heeft. “Ik heb mijn hele carrière met één been in de praktijk gestaan, maar zo praktisch als hier was mijn rol nog niet: hier komen onderzoek, praktijk en onderwijs echt samen.” Janssen wil zich niet alleen richten op technische oplossingen, ze zoekt nadrukkelijk ook naar procesinnovaties. “Ik wil graag bijdragen aan versnelling van het verduurzamingsproces. We weten al ruim twintig jaar hoe we energieneutraal moeten bouwen, ook de technieken voor circulair en bio-based bouwen zijn al voorhanden. Waarom gaan de ontwikkelingen dan toch zo langzaam? Hoe kunnen we partijen in de gebouwde omgeving prikkelen te versnellen? Daarnaast wil ik me inzetten voor het ontwikkelen van gezonde en inclusieve leefomgevingen die de sociale structuren in een wijk versterken. Denk bijvoorbeeld aan een wijk die bewoners uitnodigt elkaar buiten te ontmoeten. De kennis is er, het maatschappelijk rendement lijkt mij overduidelijk. Laten we het nu gaan dóen.”

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.