©kwanchaift- stock.adobe.com

SCRIPT

Het realiseren, versnellen en opschalen van de methode crime scripting in het veiligheidsdomein.

Ondermijning & Integriteit

Een onderzoek naar kwetsbaarheden van decentrale volksvertegenwoordigers voor ondermijning en integriteitsschendingen.

Soevereine en autonome burgers

Een onderzoek naar ervaringen van het lokaal bestuur en professionals in het omgaan met soevereinen.

Doorontwikkeling BORG

Literatuurstudie over daderinterventies die partnergeweld terugdringen en evaluatie van de pilot BORG.

Hermeldingen

Onderzoek naar de mogelijkheden voor het terugdringen van het aantal herhaalde meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling bij Veilig Thuis.

Preventie met gezag

Het programma Preventie met Gezag heeft als doel om jongeren weerbaarder te maken en de voedingsbodem voor georganiseerde en ondermijnende criminaliteit weg te nemen.

WayOut

Radicalisering met gewelddadig extremisme als gevolg is een belangrijk Europees veiligheidsvraagstuk.

Macht en tegenmacht

Aanbevelingen aan wethouders over hoe zij het best kunnen omgaan met verschillende vormen van tegenmacht.

Handreikingen

Branchegerichte adviezen aan gemeenten over hoe zij data kunnen benutten om (kwetsbaarheid voor) ondermijnende criminaliteit in beeld te krijgen en te bestrijden.

Ouder in detentie

Onderzoek naar wat kinderen (en gezinnen) met een vader in detentie ervaren en nodig hebben, om een landelijke netwerkaanpak te ontwikkelen voor een structureel ondersteuningsaanbod.

Burgerparticipatie

Communicatie op maat kan burgers mogelijk stimuleren om signalen van ondermijnende criminaliteit vaker te melden bij instanties.

Zicht op Ondermijning

In hoeverre maken gemeenten effectief gebruik van het dashboard Zicht op Ondermijning bij de (preventieve) aanpak van ondermijnende criminaliteit?
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.