Seminar 'Criminal Justice Crossover Training'

Kunnen we met trainingen professionals, werkzaam in gevangenissen, bij de reclassering en bij herstelgerichte praktijken, met elkaar verbinden? En wat zou daarvan de meerwaarde zijn, zowel voor de justitiabelen en zijn sociaal netwerk, het slachtoffer, de professional, organisaties en de maatschappij? Deze vragen vormden de start van het eerste seminar ‘Criminal Justice Crossover Training’ op 7 en 8 maart in Den Haag.

Lector Bart Claes gaf tijdens dit seminar een workshop over ‘waarderend werken in het handelingskader van professionals’. De techniek van het ‘waarderend onderzoek’ vertrekt vanuit de gedachte om gezamenlijk een gedeelde en gewenste toekomst waar te maken. In verschillende domeinen en organisaties zijn er al dingen die goed werken en die van meerwaarde zijn voor de partners. Denk maar aan trainingen voor slachtofferbewust werken, of het betrekken van het sociaal netwerk en dat via methoden van actieleerbijeenkomsten, casustafels, rollenspelen of werken met ervaringsdeskundigen. In de workshops onderzochten de deelnemers samen deze sterke punten en hoe dit de basis kan zijn voor verbeteringen. Deze technieken probeerde Bart tijdens de workshop verder uit te bereiden.

Organisaties werkzaam in detentie of reclassering zijn actief in een veld met beperkingen, onmogelijkheden of moeilijkheden. Denk aan capaciteitsproblemen, veiligheidsvoorschriften, overbevolking, grote diversiteit in de doelgroep, etc. Het denken in kansen en mogelijkheden, zoals in het waarderend onderzoek, is efficiënter en motiverender dan problemen oplossen.

Dit seminar werd bezocht door ruimveertig beleidsmakers en academici die verbonden zijn aan de Europese koepelorganisaties EuroPris, het EPTA-netwerk, de Confederation for European Probation (CEP) en het Europees Forum voor herstelrecht (EFRJ).

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.