CropMix

Bijdrage aan een landelijk programma voor de ontwikkeling van gemengde teeltsystemen, die de transitie naar duurzame, ecologiegebaseerde akkerbouw mogelijk maken.

Looptijd
Lopend
Lectoraat
  • Robotisering en Sensoring
Onderzoeksteam

Een stevige impuls voor de transitie naar een duurzamer landbouwsysteem

Akkerbouwers, onderwijsinstellingen, onderzoekers, overheden en tal van maatschappelijke partners hebben de handen ineen geslagen om een doorbraak te realiseren in de transitie naar meer duurzame akkerbouw in Nederland. In het vijfjarige onderzoeksprogramma CropMix staat het vergroten van de gewasdiversiteit door strokenteelt centraal. Zo komen ecologie en akkerbouw samen en krijgt de transitie een stevige impuls. Het lectoraat Robotisering voor Technologische Veerkracht is betrokken bij het werkpakket dat zich richt op economie, logistiek en innovatie.

De Nederlandse landbouwsector staat voor grote uitdagingen waarvoor oplossingen gevonden moeten worden, waaronder een ernstig verlies aan biodiversiteit, verspilling van hulpbronnen, afhankelijkheid van milieuonvriendelijke productiemiddelen, risico’s voor de volksgezondheid door het gebruik van bestrijdingsmiddelen (en het mogelijk verbieden daarvan door de EU) en het omgaan met klimaatverandering. Al deze zaken maken een transitie naar duurzamere en milieuvriendelijkere teeltsystemen zeer urgent.

 

Biodiversiteit en veerkracht

CropMix is onderdeel van de Nationale Wetenschapsagenda. Het programma stimuleert de transitie naar ecosystemen waarin biodiversiteit en veerkracht het uitgangspunt zijn. Deze transitie vereist naast veranderingen in ecologie ook veranderingen in technologie, kennis, waarden en regelgeving. Daarom werken in CropMix onderzoekers uit diverse disciplines (ecologie, economie, sociale wetenschappen) samen met ketenpartners, zoals overheden, gewasbeschermingsorganisaties, veredelaars, natuurorganisaties, banken, voedselketenpartners, groene opleidingen en andere partners.

Het lectoraat Robotisering voor Technologische Veerkracht is betrokken bij werkpakket 2, Economie, logistiek en innovatie. In dit project wordt geen nieuwe technologie ontwikkeld, wel wordt onderzocht hoe technologische ontwikkelingen ervoor kunnen zorgen dat nieuwe teeltsystemen en business modellen haalbaar worden. Het lectoraat werkt hiervoor samen in de living labs van CropMix en met promovendi van WUR (technologie) en TU/e (business modellen).

Meer informatie over CropMix vindt u op de website.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.