Flagship cyberweerbare havens en bedrijventerreinen

Verkenning van de vraagstukken die spelen op het gebied van cybercrime op bedrijventerreinen, in havengebieden en in groepen van publieke organisaties.

Looptijd
Lopend
Lectoraat
  • Digitalisering en Veiligheid
Onderzoeksteam

Een vlaggenschip dat voorop gaat in de strijd tegen cybercriminaliteit

Weerbaar worden tegen cybercriminaliteit is een grote uitdaging voor veel ondernemers en publieke organisaties. De dreiging is groot, criminelen en terroristen ontwikkelen hun vaardigheden op dit vlak razendsnel en het is zeer de vraag of organisaties hier wel snel genoeg op reageren. Daarom bouwt het lectoraat Digitalisering en Veiligheid vanuit het CoE Veerkracht en Veiligheid samen met werkveldpartners aan een flagship: een Avans-breed vlaggenschip vol actuele, onderbouwde kennis, dat havengebieden, bedrijventerreinen en groepen van publieke organisaties de weg wijst.

Een organisatie die cyberweerbaar is, is in staat een aanval op zijn digitale bedrijfsprocessen tijdig te ontdekken, de schade te beperken en hier ook snel van te herstellen. In algemene zin zien we echter dat de kloof tussen de koplopers en de achterblijvers op dit gebied steeds groter wordt. Er zijn teveel ondernemers die onvoldoende kennis, kunde, middelen of motivatie hebben om zich goed te wapenen tegen een van de grootste uitdaging van deze tijd. Deze ondernemers hebben hulp nodig bij het nemen van de juiste maatregelen, zodat ze de digitale risico’s voor hun bedrijf tot een aanvaardbaar niveau kunnen reduceren.

 

Brede krachtenbundeling

Het CoE Veerkracht en Veiligheid ontwikkelt een select aantal flagships: groeikernen waarin we de krachten van uiteenlopende programmalijnen bundelen, samen met een breed palet van opleidingen en werkveldpartners. In de zomer van 2023 is op initiatief van het lectoraat Digitalisering en Veiligheid de verkenning van dit flagship gestart. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met collega’s van het lectoraat Ondermijning, de opleidingen Bedrijfskunde en Integrale Veiligheidskunde, en met alliantiepartners rond bedrijventerreinen en de havenbedrijven van Moerdijk en Antwerpen. Inhoudelijk liggen er sterke verbindingen met de projecten Sterkere Schakels versterken de Keten (i.s.m. Brainport Cyberweerbaarheidscentrum), de Learning Community AI voor Veiligheid, en Digitaal Weerbaar Breda .

 

Ketens versterken

De verkenning richt zich primair op het weerbaarder maken van gezamenlijke locaties, netwerken en leveranciersketens van bedrijven. Enerzijds omdat bedrijven zo het meest van elkaar leren en investeringen in expertise rond cyberweerbaarheid kunnen delen, anderzijds omdat criminele organisaties hun activiteiten ook vooral richten op schakels in een leveranciersketen.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.