Gendersensitief werken

Rekening houden met de verschillen tussen jongens, meisjes, trans- en non-binaire kinderen kan bijdragen aan een betere ondersteuning van kinderen met een vader in detentie.

Looptijd
Lopend
Lectoraat
  • Transmuraal Herstelgericht Werken
Onderzoeksteam

Rekening houden met verschillen tussen kinderen verbetert hulp

Kinderen van gedetineerde vaders zijn mogelijk kwetsbaar en groeien op onder complexe omstandigheden. Als we weten wat ze nodig hebben, kunnen we ze beter beschermen tegen de negatieve effecten die de detentie op ze kan hebben. Het lectoraat Transmuraal Herstelgericht Werken onderzoekt hoe er bij de ondersteuning van deze kinderen rekening gehouden kan worden met verschillen tussen jongens, meisjes, trans- en non-binaire kinderen en hoe vooroordelen over gender een rol kunnen spelen.

Het project Gendersensitief werken voor kinderen met een vader in detentie is een aanvulling op het al lopende project Ouder in Detentie. In dit project onderzoeken we wat kinderen van gedetineerde ouders nodig hebben om goed te functioneren, zodat ze beter worden beschermd tegen de negatieve effecten van de detentie. In dit aanvullende project onderzoeken we hoe we daarbij rekening kunnen houden met de verschillende behoeftes van jongens, meisjes, trans- en non-binaire kinderen.

 

Aandacht voor verschillen

Zowel in preventie, opvoedondersteuning en jeugdhulp als in ons onderzoek streven we ernaar om rekening te houden met de biologische, sociaal-culturele en maatschappelijke verschillen tussen kinderen. Op die manier kunnen we elk kind de hulp, zorg en ondersteuning bieden die het nodig heeft en verkleinen we de verschillen in ontwikkelingskansen. Aandacht voor de mogelijke invloed van sekse/gender kan de kwaliteit van de hulp ten goede komen.

 

Ouder blijf je

De onderzoekers bekijken tevens hoe gedetineerde vaders hun vaderschap invullen vanuit de gevangenis. We onderzoeken hoe zij omgaan met de spanning tussen een omgeving waarin ze hard moeten zijn en de invulling van het vaderschap aan de andere kant.

 

Trainingen en toolbox

Het project heeft de opzet van een actieonderzoek: de kennis die we opbouwen, wordt direct vertaald in praktische handelingsperspectieven en trainingen voor professionals. We sluiten daarom aan bij het project Ouder in Detentie. We doen literatuuronderzoek en raadplegen gedetineerde vaders, ouders, kinderen, praktijkprofessionals en landelijke experts. Op basis daarvan ontwikkelen we een training voor professionals, zodat er rekening kan worden gehouden met de verschillen tussen jongens, meisjes, trans- en non-binaire kinderen in de ondersteuning. Tevens onderzoeken we hoe professionals de invulling van het ouderschap en de invloed van de masculiene omgeving daarbij gemakkelijker bespreekbaar kunnen maken met gedetineerde vaders.

 

Het lectoraat Transmuraal Herstelgericht Werken ontving voor dit onderzoek een subsidie van ZonM, de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.