Interreg Smart Farming & Food Processing

Smart Farming en foodprocessing mogelijk maken met nieuwe technologieën.

Looptijd
Lopend
Lectoraat
 • Robotisering en Sensoring
Onderzoeksteam

Over ons

Nieuwe technologieën zoals robots, drones, sensoren, AI en big data zijn noodzakelijk om deze transitie te kunnen maken en Smart Farming en foodprocessing wilt ervoor zorgen dat zij inzetbaar zijn in de landbouw- en voedselverwerkende industrie. Het project richt zich voornamelijk op MKB/KMO bedrijven en wilt landbouwers, technologie-ontwikkelaars en kennisinstellingen samenbrengen rond concrete vraagstukken. In een achttal innovatietrajecten zullen nieuwe oplossingen ontwikkeld worden en bestaande systemen aangepast.

 

Innoveren door samenwerken

Dit project is primair gericht op het ontwikkelen van een aantal concrete toepassingen die een oplossing zijn voor vraagstukken van plant based boerenbedrijven of voedingsprocesbedrijven. Hiermee willen we bijdragen aan het versnellen van de landbouwtransitie.

 

Wat heeft het project te bieden?

 • Vanuit het project werven we potentiële technische bedrijven die een toepassing kunnen (door)ontwikkelen.
 • Er is subsidie beschikbaar voor zowel het bedrijf met het vraagstuk als het technische bedrijf die de toepassing gaat ontwikkelen.
 • Kennis, expertise en ondersteuning wordt geboden vanuit zowel een Nederlandse als Vlaamse kennisinstelling/fieldlab.

Doelstellingen van het project

Het project heeft als doel om een belangrijke bijdrage te leveren aan de noodzakelijke transitie in de landbouw en voedselverwerkingsindustrie door een geselecteerd aantal uitdagingen op te pakken en middels het ontwikkelen van technisch en commercieel kansrijke innovatieve oplossingen de transitie aan te pakken en te versnellen.

Hier liggen opportuniteiten voor bedrijven, waarbij we ons in dit project primair focussen op het betrekken van MKB/KMO bedrijven. Echter waar nodig voor het ontwikkelen van de juiste toepassingen zullen we ook grotere bedrijven betrekken. Waar in de aanvraag wordt gesproken over bedrijven doelen we hiermee op voorgaande.

In dit project richten we ons op 3 geselecteerde uitdagingen binnen 2 sectoren, namelijk:

Smart Agro:

 • Inzet van autonome robots voor onkruidbestrijding, snoeien, oogsten, precisiebemesting, herkenning en beheersing van gewasziekten en -plagen
 • Automatisering van kleine teelten zowel op het land als in serres/kassen oa koolgewassen, witlof, aardbeien

 

Smart Food processing:

 • Smart automatisering van foodhandling processen, inclusief flexibele en robuuste productiesystemen oa voor kleine serie groottes

Naast deze 3 challenges is er 1 overal thema, waar alle pilootbedrijven op uitgedaagd gaan worden:

Gebruikmaken van slimme data binnen de eigen organisatie en in de waardeketen, o.a. t.b.v. energiereductie, reliability, tracing grondstoffen, circulariteit en waste reduction

 

De specifieke projectdoelstellingen zijn:

 1. Het uitwerken en formuleren van (1 tot 4) afgebakende vraagstukken per uitdaging/challenge in samenwerking met vraagstukhouders en eventueel externe experts.
 2. Het werven en selecteren van bedrijven die met de uitgewerkte vraagstukken aan de slag (kunnen) gaan in samenwerking met vraagstukhouders en toetsingscommissie (externe experts).
 3. Het (door)ontwikkelen van oplossingen voor de challenges en uitgewerkte vraagstukken middels het opzetten van open partnerbudget en het uitvoeren van 8-10 innovatie projecten door bedrijven.
 4. Het vergroten/maximaliseren van de slagingskans van de innovatie projecten door ondersteuning, begeleiding en monitoring van kennisinstellingen, fieldlabs en netwerkorganisaties.
 5. Het evalueren van gevonden innovatieve oplossingen inclusief het proces en het ontwikkelen van businesscases voor deze oplossingen, inclusief marktconsultatie.
 6. Het versterken en uitbouwen van de grensoverschrijdende onderzoeks- en kennisinfrastructuur in de agrofood en foodprocessing sector, incl. bedrijven en de samenwerking met bedrijven.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.