Robin Hood-gedrag en ethische dilemma’s

Een methodiek om ethische dilemma’s op het snijvlak van zorg en veiligheid te leren herkennen en doorgronden, en zo het morele beoordelingsvermogen van professionals te trainen.

Onderzoeksthema
Looptijd
Lopend
Lectoraat
  • Recht & Veiligheid

Omgaan met ethische dilemma op het snijvlak van zorg en veiligheid

De casuïstiekreeks ‘Robin Hood-gedrag en Ethische Dilemma’s – Zorg & Veiligheid’ helpt professionals (in opleiding) om ethische dilemma’s te herkennen, bespreken en doorgronden. Alle casussen die in de reeks worden behandeld, bevinden zich op het snijvlak van zorg en veiligheid en zijn geïnspireerd op een praktijksituatie die door het werkveld onder de aandacht van het lectoraat werd gebracht. Hierover gaan professionals in gesprek. Steeds draait het om de vraag: hoe kun je komen tot een moreel verantwoorde beslissing en in hoeverre mag je de regels hiervoor oprekken?

Robin Hood-gedrag is een van de thema’s waarover het lectoraat Recht & Veiligheid zich buigt; in verschillende projecten onderzoeken we wanneer en hoe inwoners, bestuurders en/of professionals regels en wetten (mogen) buigen of breken voor een nobel doel. In deze casuïstiekreeks komen vijf casussen aan bod, die exemplarisch zijn voor situaties waarmee (toekomstige) professionals op het snijvlak van zorg en veiligheid te maken krijgen:

  1. Drugsgebruik in detentie (inkijkexemplaar)
  2. Het geven van een anonieme tip aan de wijkagent
  3. Woningsluiting na een drugsvondst
  4. De menselijke maat in de jeugdzorg
  5. Daarnaast is er ruimte voor het inbrengen van een open casus

230517_casuistiekreeks_nieuw

Moreel beraad

Elke casus wordt in een groep besproken volgens de methodiek van het moreel beraad, een socratische gespreksvorm waarbij de groep streeft naar het ontwikkelen van inzicht. In het moreel beraad staat de vraag centraal hoe professionals in een specifieke situatie kunnen omgaan met de geldende regels. Er volgt geen absolute, juiste conclusie; het doel is om samen te leren, verschillende perspectieven te herkennen en deze tegen elkaar af te wegen. De gebruikte casussen zijn allemaal uitgewerkt in overleg met de aandrager of (als dat onhaalbaar was) met een professional in een vergelijkbare situatie. Elke casus is dus werkelijk voorgevallen en zo realistisch mogelijk omschreven.

 

Casuïstiekreeks op maat

Binnen Avans Hogeschool wordt de casuïstiekreeks gebruikt in de opleiding AD Zorg & Veiligheid en in de minor Stevig staan in de Jeugdzorg van de opleiding Social Work. Het concept van de casuïstiekreeks leent zich ook goed voor andere domeinen, beroepsgroepen, opleidingen en/ of functies. Denk aan de dilemma’s waarmee bestuurders te maken krijgen bij maatschappelijke onrust, of aan ambtenaren die een probleem willen aankaarten binnen de eigen organisatie. Het lectoraat kan helpen bij het ontwerpen van zo’n reeks, of advies geven.

De casuïstiekreeks is vrij opvraagbaar en geschikt voor professionals en docenten in het hbo-onderwijs. De eerste casus is een inkijkexemplaar. Wil je andere casussen ontvangen of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Barbera Goossens (bsm.goossens@avans.nl) of ons secretariaat (secretariaatvenv@avans.nl, of 088-5258380).

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.