Suzanne Tan

Functie
Senior onderzoeker
Telefoon
LinkedIn
https://www.linkedin.com/in/suzanne-tan-6a3504b/
Lectoraat
  • Mind the Gap

Drs. Suzanne Tan is senior onderzoeker bij het Centre of Expertise Veiligheid en Veerkracht. Zij zet binnen het lectoraat Mind the Gap haar ervaring met het bereiken van kwetsbare burgers in bij de onderzoeken Inclusie en Veiligheid en Grip op Onbegrip.

 

Loopbaan

Suzanne studeerde Culturele Antropologie aan de Universiteit Utrecht. Van 1997 tot 2012 werkte zij als onderzoeker bij het Verwey-Jonker Instituut aan een breed spectrum van maatschappelijke vraagstukken. In 2012 richtte zij haar eigen onderzoeksbureau voor kwalitatief onderzoek op. Veel van haar onderzoek betreft mensen in kwetsbare posities in de samenleving. Ze vindt het belangrijk om deze mensen een stem te geven. Sinds juni 2022 combineert ze dit met haar functie als onderzoeker en projectmanager bij Avans.

 

Expertise

Het type onderzoek dat Suzanne doet is diepgaand, verklarend en verhalend. Met haar werk probeert zij inzicht te bieden in complexe maatschappelijke problemen. Daarbij gaat zij uit van de ervaringen van mensen in hun positie als cliënt, gebruiker, bewoner of burger. Suzanne doet het liefst praktijkgericht actieonderzoek gefocust op concrete verbeteringen. Zij weet met haar manier van werken mensen te bereiken die veelal als een moeilijk of niet toegankelijke doelgroep beschouwd worden.
Inhoudelijk ligt haar expertise op het snijvlak van het sociale en veiligheidsdomein. Zo deed zij onder andere onderzoek naar huiselijk geweld en seksueel geweld, eergerelateerd geweld, prostitutie, risicojongeren, (jeugd)detentie, multiproblematiek, ongedocumenteerden, de vrouwenopvang en dak- en thuisloosheid. De rode draad in haar onderzoek betreft het verkleinen van de kloof tussen leefwereld en systeemwereld.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.