Het voorkomen van herhaling versnelt de hulp bij nieuwe meldingen

Onderzoek naar de mogelijkheden voor het terugdringen van het aantal herhaalde meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling bij Veilig Thuis.

Looptijd
Lopend
Lectoraat
  • Geweld in Afhankelijkheidsrelaties

De Regio Hart van Brabant constateert dat bij een aanzienlijk deel van meldingen van huiselijk geweld bij Veilig Thuis Midden-Brabant het gaat om een herhaalde melding, waarbij een persoon of familie opnieuw bij Veilig Thuis in beeld komt. Daarom zoekt zij met samen met ketenpartners naar verbetermogelijkheden. Het lectoraat Veiligheid in Afhankelijkheidsrelaties onderzoekt of én hoe het terugdringen van het aantal hermeldingen hieraan kan bijdragen.

Uit cijfers van het CBS blijkt dat Veilig Thuis Midden-Brabant in 2022 in totaal 4.090 meldingen ontving van kindermishandeling en huiselijk geweld. In 30,6% daarvan ging het om een eerste melding. Bij 40,6% ging het om een hermelding, in die gevallen was Veilig Thuis eerder wel betrokken geweest bij de situatie, maar inmiddels niet meer. De problemen waren daar dus blijkbaar niet structureel opgelost. In 28,7% van de gevallen ging het om een vervolgmelding: de situatie was dan al bekend en Veilig Thuis was al betrokken.

 

Aard van de meldingen

Als het lukt om het aantal hermeldingen te verminderen, ontlast dit de gehele keten en ontstaat er ruimte om eerste meldingen sneller op te volgen. Door de aard van de hermeldingen te onderzoeken, moet duidelijk worden hoe het aantal kan worden teruggedrongen. Daarvoor richten de onderzoekers zich op twee gebieden:

  1. De casuslijn: heeft de hermelding te maken met de (veranderde) situatie van de betrokken personen/gezinnen/families?
  2. De proceslijn: is de hermelding te verklaren door problemen in het proces, bijvoorbeeld in de samenwerking, financiering, wachtlijsten, of de aard van de ingezette hulp?

Dossieronderzoek en interviews

Bij het onderzoek zijn de Regio Hart van Brabant, Veilig Thuis Midden-Brabant en Sterk Huis betrokken. Gedurende drie maanden worden alle nieuwe hermeldingen geanalyseerd. Daarnaast houden de onderzoekers interviews met professionals, om een beter beeld te krijgen van de aard van de hermeldingen. Na afronding van het dossieronderzoek en de interviews worden de voorlopige bevindingen besproken in een focusgroep.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.