Hulp Online Geweld

Onderzoek naar manieren om de zichtbaarheid en toegankelijkheid van hulp te verbeteren, voor jongeren die het slachtoffer zijn van online bedreiging en intimidatie.

Looptijd
Lopend
Lectoraat
  • Geweld in Afhankelijkheidsrelaties
  • Transmuraal Herstelgericht Werken

Onderzoek naar online geweld bij jongeren, hun behoeften en toegang tot hulp

Het aantal slachtoffers van online geweld stijgt. Jongeren krijgen het vaakst te maken met online bedreiging en intimidatie, de impact daarvan op hun welzijn is groot. Onderzoek laat zien dat zij de hulpverlening echter nog onvoldoende weten te vinden als het online (en offline) misgaat. De lectoraten Transmuraal Herstelgericht Werken en Veiligheid in Afhankelijkheidsrelaties zoeken samen met Slachtofferhulp Nederland naar handvaten voor slachtoffers en professionals, zodat jongeren op tijd de hulp krijgen die bij ze past.  

Als jongeren te maken krijgen met online geweld, heeft dit vaak een groot effect op hun psychisch welzijn. Hun vertrouwen in mensen daalt, ze voelen zich vaker angstig en onveilig. Ook kunnen ze last krijgen van slaapproblemen en depressieve gevoelens; soms leidt het zelfs tot financiële problemen. Onderzoek laat zien dat jongeren de hulpverlening in zo’n situatie nog onvoldoende weten te vinden. Ook gevoelens van schuld en schaamte belemmeren hen bij het inschakelen van hulp. Sommige jongeren zoeken liever zelf naar een oplossing, al dan niet met leeftijdsgenoten. Bovendien hebben ze vaak weinig vertrouwen in een positieve afloop, als ze zouden besluiten een officiële melding te doen.

 

Toegang tot hulp maximaliseren

Het project Hulp Online Geweld heeft tot doel de zichtbaarheid en toegankelijkheid van hulp te optimaliseren. De kern van het project is een actieonderzoek, dat in cocreatie met jongeren wordt uitgevoerd en bijdraagt aan het creëren en bestendigen van een lerende omgeving. Na het inventariseren van de ondersteuningsbehoefte en het hulpaanbod, volgt een analyse van de toegankelijkheid van de bestaande hulp. Ook wordt onderzocht of het hulpaanbod voldoende aansluit op de behoeften van de jonge slachtoffers. In cocreatie met studenten worden vervolgens innovatieve tools ontwikkeld en getest, die de zichtbaarheid en toegankelijkheid van de hulp verbeteren. Deze worden na afloop van het project landelijk gelanceerd.

 

Het project Hulp Online Geweld is een samenwerking met Slachtofferhulp Nederland. Het kwam tot stand met financiële ondersteuning van Stichting Achmea Slachtoffer en Samenleving. 

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.