Werkplaats Sociaal Domein

Lectoraten, beroepsopleidingen, gemeenten en maatschappelijke organisaties onderzoeken samen hoe zij vraagstukken binnen het sociale domein kunnen verbeteren om burgers te ondersteunen.

Looptijd
Lopend
Lectoraat
  • Digitalisering en Veiligheid
  • Mind the Gap
Onderzoeksteam

Samen leren over de mogelijkheden van sociale technologie

In samenwerking met het lectoraat Participatieve Innovatie in het Jeugdlandschap van het Centre of Expertise Perspectief in Gezondheid van Avans Hogeschool.

In de Werkplaats Sociaal Domein Avans Noord-Brabant onderzoeken we welke interventies burgers in kwetsbare situaties vooruit kunnen helpen. In samenwerking met onze praktijkpartners putten we daarvoor uit de ervaringskennis van individuen, experimenteren we met nieuwe maatwerkbenaderingen en verkennen we technologische en digitale mogelijkheden. De werkplaats is onderdeel van het landelijke netwerk van Werkplaatsen Sociaal Domein, dat financieel wordt ondersteund door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Dit netwerk stelt welzijns- en zorgorganisaties, gemeenten en onderwijs in staat gezamenlijk te leren. Samen streven we naar een inclusieve, vooruitstrevende en betrokken samenleving.

De Werkplaats Sociaal Domein Avans Noord-Brabant buigt zich over diverse sociale vraagstukken, bijvoorbeeld over ethische dilemma’s bij het gebruik van technologie in de zorg of de samenwerking tussen (zorg)organisaties om bestaanszekerheid te waarborgen. Samen met werkveldpartners uit de publieke en private sector, burgers en cliënten onderzoeken we hoe we ervoor kunnen zorgen dat mensen niet kwetsbaarder worden door beleidsinterventies, maar juist beter af zijn. Gezamenlijk hebben we een breed gedragen kennisagenda opgesteld, die resulteerde in verschillende projecten.

 

Hoofdthema’s

De activiteiten die vallen onder de Werkplaats worden uitgevoerd door drie lectoraten: Digitalisering en Veiligheid, Jeugd, Gezin & Samenleving en Mind the Gap. De hoofdthema’s zijn:

  • Technologie en Gezondheidsverschillen: hoe kan robotica bijdragen aan de transformatie van de gezondheidszorg, welke gevolgen heeft dit voor gebruikers en welke ethische dilemma’s roept dit op?
  • Digitale Sociale Inclusie: hoe kan het verzamelen van data het burgerschap in wijken versterken, en is er ook aandacht voor de juridische en sociale aspecten van datamanagement?
  • Inclusie Zorg en Veiligheid: hoe kunnen we burgers helpen (re-)integreren en complexe meervoudige problematiek binnen zorg, veiligheid en bestaanszekerheid integraal en effectief aanpakken?
  • Bestaanszekerheid: hoe kunnen jongeren en volwassenen integraal worden geholpen met hun (psycho)sociale, maatschappelijke, materiële en juridische problemen? Kunnen professionals anders samenwerken, zodat de geboden hulp beter aansluit?
  • Ervaringskennis: hoe kan het perspectief van jongeren bijdragen aan de verrijking en praktische wijsheid van de professionals die hen willen helpen?

 

Projecten

Het praktijkonderzoek en de leernetwerken die het lectoraat in dit verband organiseert, richten zich op de programmalijn Digitale Sociale Inclusie. Daarnaast werken we aan verschillende projecten:

  • Herstelondersteunende digi-sociale communities, die burgerschap in wijken versterken, met behulp van digitale toepassingen en ervaringsdeskundigheid uit de zorg.
  • Het Mobi-lab, dat fungeert als een verbindingsplatform voor praktijkonderzoek op het gebied van zorg en digitalisering.
  • Data Commons, dat zich richt op de ethische, juridische en sociale aspecten van datamanagement, waarbij burgerinitiatieven en instituten gezamenlijk datagemeenschappen ontwerpen.

 

Deelnemen?

Meer informatie over de verschillende, actuele projecten die per hoofdthema worden uitgevoerd, vind je op de landelijke website en op LinkedIn. Op dit moment lopen er projecten in de gemeenten ’s-Hertogenbosch, Tilburg, Breda en Etten-Leur. Zowel professionals in zorg- en welzijnsorganisaties als studenten zijn van harte welkom om zich aan te sluiten bij onze activiteiten.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.