NWO-onderzoeksbudget toegekend aan Centre of Expertise Veiligheid & Veerkracht van Avans Hogeschool

Publicatiedatum
19 maart 2024

© kwanchaift- stock.adobe.com

Het project SCRIPT (Scripting Criminal processes: Review and Implementation of Practical Tools), waarvan de aanvraag gecoördineerd werd door Avans-onderzoekers dr. Teun van Ruitenburg (Lector Ondermijning), dr. Thom Snaphaan (Associate Lector Data, Criminaliteit & Veiligheid) en dr. Janine Janssen (Lector Veiligheid in Afhankelijksheidsrelaties), heeft een groot onderzoeksbudget ontvangen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). In samenwerking met medeaanvragers van de Vrije Universiteit Amsterdam, het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) en de Universiteit van Amsterdam, treedt het Centre of Expertise Veiligheid & Veerkracht van Avans Hogeschool op als projectleider van het project. Hoofdaanvrager Teun van Ruitenburg: “Met dit onderzoeksbudget kunnen we de komende vijf jaar onderzoek doen.”

 

Crime scripting

Voor de aanpak van (georganiseerde) criminaliteit wordt door publieke en private organisaties al jaren gebruikgemaakt van crime scripting. Deze methode geeft inzicht in het criminele proces van (georganiseerde) criminaliteit met als doel om dit proces effectief te verstoren. Het doel van project SCRIPT is het realiseren, versnellen en opschalen van de methode crime scripting in het veiligheidsdomein.

Teun van Ruitenburg is bijzonder blij met het onderzoeksbudget: “Met dit budget kunnen we de komende vijf jaar onderzoek doen naar crime scripting en de bredere aanpak van (georganiseerde) criminaliteit en ondermijning. We hebben een krachtig consortium met een mooie vertegenwoordiging van belangrijke partners binnen het veiligheidsdomein”. Thom Snaphaan, mede-aanvrager van dit project, stelt dat het onderzoeksbudget exact op het goede moment komt: “De toepassing van crime scripting wint zowel in de praktijk als in wetenschappelijk onderzoek aan belang. Toch is de methode nog nooit goed tegen het licht gehouden: hoe werkt de methode, voor wie, in welke omstandigheden en waarom?”

 

SCRIPT

Het project valt uiteen in vijf inhoudelijke deelprojecten. Het eerste deelproject richt zich op de evaluatie van de huidige toepassing van de methode door publieke instanties. Hierbij zullen twee verschillende contexten bestudeerd worden: enerzijds die van de Politie Nederland, die in haar intelligencewerk al veelvuldig met crime scripting werkt en anderzijds die van het RIEC, waar crime scripting gebruikt wordt als modus om in integraal verband samen te werken.

De volgende drie deelprojecten hebben betrekking op de uitbreiding en opschaling van de methode op drie verschillende dimensies. Ten eerste zal opgeschaald worden op de financiële dimensie. Hierbij wordt de methode financial crime scripting – een doorontwikkeling van crime scripting om inzicht te krijgen in de financiële aspecten van winstgedreven criminaliteit – verder uitgewerkt en toegepast. Ten tweede zal opgeschaald worden op het vlak van de datadimensie. Hierbij wordt nagegaan in welke mate multimodale data (geautomatiseerd) gebruikt kunnen worden om crime scripts te maken en vullen. Daarnaast wordt onderzocht hoe AI-toepassingen kunnen bijdragen aan de betere modellering van crime scripts en de sociale netwerken die daarmee verbandhouden. Ten derde wordt de methode opgeschaald op de niet-rationele dimensie. Hoewel veel vormen van criminaliteit vaak rationele gronden hebben (zoals winstmaximalisatie) zijn er veel aspecten (zoals excessief geweld) die ook duidelijk niet-rationele of emotionele aspecten kennen. Binnen SCRIPT wordt nagegaan hoe deze aspecten een plaats kunnen of moeten krijgen binnen crime scripts. De op te zetten SCRIPT Learning Community omsluit het hele project en brengt consortiumpartners, andere stakeholders én onderwijspartners samen om de opgedane kennis in de praktijk te brengen en ervaringen uit te wisselen.

 

Partners en samenwerking

Naast de genoemde aanvragers van het project, bestaat het consortium uit verschillende partners, waaronder Deloitte, Rabobank, FIU-Nederland, Politie Nederland, Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD), Rijksrecherche, het Openbaar Ministerie en het LIEC-RIEC-bestel. Het gehonoreerde projectvoorstel met een onderzoeksbudget van bijna €2.500.000 is vorig jaar ingediend naar aanleiding van de oproep voor voorstellen ‘Realisatie, versnelling en opschaling van missiegedreven innovatie’ in het kader van het Kennis- en Innovatieconvenant (KIC). De aanvragers van het project SCRIPT hopen ook verbindingen te leggen met andere projecten die in een eerdere KIC-Call ‘Ondermijnende criminaliteit’ zijn gehonoreerd.

Nienke Fabries, Directeur van het Centre of Expertise Veiligheid en Veerkracht: “Wat een mooie erkenning voor de kwaliteit van onze lectoren en onderzoekers, en het consortium dat ze hebben samengebracht. En ook goed dat we door dit onderzoeksbudget een enorme impuls kunnen geven aan het versterken van professionals in het veiligheidsdomein”.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.