Evaluatie pilot MDA++ in Oost-Brabant

Onderzoek naar een sectoroverstijgende, specialistische, multidisciplinaire aanpak bij ernstig en langdurig huiselijk geweld en kindermishandeling.

Looptijd
januari 2022 t/m december 2026
Lectoraat
  • Geweld in Afhankelijkheidsrelaties
Onderzoeksteam

Een duurzame oplossing voor geweld in complexe gezinssituaties

Ondanks de (vaak grote en langdurige) inspanningen van allerlei beleidsmakers en hulpverleners lukt het bij een bepaalde groep gezinnen niet om een einde te maken aan de cirkel van huiselijk geweld en kindermishandeling. In deze huishoudens is sprake van fors geweld, grote veiligheidsrisico’s en patronen die overgaan van generatie op generatie. MDA++ moet ervoor zorgen dat ook in de meest complexe gezinssituaties een veilige omgeving ontstaat.

MDA++ staat voor Multi Disciplinaire Aanpak. De eerste plus verwijst naar de samenwerking tussen de domeinen zorg, veiligheid en medisch. De tweede plus staat voor specialisatie: alle betrokken professionals hebben, naast hun eigen vakinhoudelijke specialisatie, extra expertise op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze multidisciplinaire, intersectorale, specialistische aanpak wordt ingezet bij de meest ernstige en langdurige situaties van huiselijk geweld en kindermishandeling. Samen met het hele gezin én alle betrokken ketenpartners wordt een gezamenlijk plan van aanpak opgesteld, waaraan iedereen zich langdurig verbindt. De ambitie van MDA++ is het realiseren van directe veiligheid, herstel en participatie aan een duurzame verandering voor alle gezinsleden.

 

Pilot in Oost-Brabant

In april 2023 zijn de regio’s Brabant Noordoost (BNO) en Brabant Zuidoost (BZO) gestart met een pilot MDA++. De pilot heeft een looptijd van drie jaar. De pilot start klein, met een aantal gemeenten en een beperkte instroom van het aantal casussen. In het tweede en derde jaar wordt toegewerkt naar een omvang van 50-75 casussen voor heel Oost-Brabant.

 

Evaluatie

Oost-Brabant maakt nadrukkelijk ruimte voor een gezamenlijk leerproces; een beknopte evaluatie van pilot maakt hier onderdeel van uit. Het lectoraat Veiligheid in Afhankelijkheidsrelaties en Fontys Pedagogiek voeren deze evaluatie gezamenlijk uit. Deskresearch, interviews, focusgroepen en dossieronderzoek moeten antwoord geven op de volgende vragen:
• Welke verwachtingen hadden de betrokkenen van de aanpak?
• Sluit de aangereikte handleiding aan bij de praktijk, of zijn er aanpassingen geweest in de aanpak?
• Welk verschil maakt de aanpak voor professionals en voor gezinnen?

Aan de hand van de antwoorden wordt MDA++ verder doorontwikkeld en geïmplementeerd.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.