Handreikingen

Branchegerichte adviezen aan gemeenten over hoe zij data kunnen benutten om (kwetsbaarheid voor) ondermijnende criminaliteit in beeld te krijgen en te bestrijden.

Onderzoeksthema
Looptijd
Lopend
Lectoraat
  • Ondermijning

Data en waarnemingen kunnen ondermijning eerder zichtbaar maken

Onderzoekers van het lectoraat Ondermijning hebben samen met verschillende kennis- en werkveldpartners handreikingen ontwikkeld, die gemeenten en ondernemers helpen bij het in kaart brengen en aanpakken van ondermijning. Slimmer gebruik van data kan gemeenten helpen kwetsbare locaties eerder in beeld te krijgen en samen met ondernemers actie te ondernemen tegen georganiseerde criminaliteit.

Locaties die kampen met leegstand en vitaliteitsproblemen zijn aantrekkelijk voor criminelen die onder de radar willen blijven. Verlaten en verwaarloosde winkelstraten, garageboxen, bedrijventerreinen of percelen komen bij de overheid immers niet snel in beeld op basis van meldingen of aangiftes, dat maakt ze interessant voor dekmantelbedrijven, illegale handel, drugsproductie- en opslag.

 

Kwetsbare situaties in beeld

Het lectoraat Ondermijning heeft in opdracht van de Taskforce-RIEC Brabant Zeeland een aantal handreikingen ontwikkeld voor specifieke thema’s, branches en gebieden, waarmee gemeenten op een zorgvuldige en transparante manier een informatiebeeld kunnen opbouwen. Door te kijken naar systeemdata binnen en buiten de gemeentelijke administraties en naar signalen die praktijkfunctionarissen waarnemen, krijgen gemeenten zicht op individuele ondernemingen die kwetsbaar zijn voor georganiseerde criminaliteit. Op basis daarvan kunnen zij besluiten nader onderzoek te doen naar mogelijke malafide praktijken. Ook maakt de handreiking duidelijk welke concrete barrières gemeenten en ondernemers kunnen opwerpen om criminaliteit tegen te gaan.

 

Handreikingen

Er zijn handreikingen ontwikkeld voor de volgende thema’s, branches en gebieden:

Voor gemeenten

Handreikingen

Overige

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.