Een vinger achter illegale dumpingen van drugsafval

Hoe dringen we illegaal dumpen van drugsafval terug? Welke nu nog ongebruikte gegevens op drugsdumpinglocaties kunnen helpen om criminaliteit beter aan te pakken? In dit project ontwikkelen we een innovatieve methode voor sporenanalyse op drugsdumpingvaten en werken we aan een nieuwe dataverwerkingsmethode voor strategische besluitvorming van provincie en Openbaar Ministerie.

Looptijd
Start 1 september 2024
Lectoraat
  • Associate lectoraat Data, Criminaliteit en Veiligheid
  • Ondermijning

Illegale dumpingen van afval dat afkomstig is uit de productie en bewerking van verdovende middelen heeft verschillende ondermijnende effecten op onze samenleving, zoals op het gebied van volksgezondheid, natuur en milieu, en vertrouwen in de rechtsorde. Ondanks de risico’s van illegale dumpingen wordt er nog nauwelijks in brede zin sporenonderzoek gedaan op aangetroffen drugsdumpingsvaten. Daarmee gaat waardevolle informatie verloren. Informatie die zowel op strategisch, tactisch als operationeel niveau gebruikt kan worden om een beter antwoord te formuleren op druggerelateerde criminaliteit.

In het project ‘Een vinger achter illegale dumpingen van drugsafval’ werkt Avans Hogeschool samen met het Openbaar Ministerie, de Provincie Noord-Brabant, de Politie Nederland, het Nederlands Forensisch Instituut en de Universiteit van Amsterdam aan innovaties die de huidige aanpak van drugsafvaldumpingen versterken. Avans Hogeschool neemt met twee Centres of Expertise deel aan het consortium. Waar het lectoraat Analysetechnieken in de Life Sciences van het Centre of Expertise Perspectief in Gezondheid zich richt op forensisch onderzoek, richt het lectoraat Ondermijning van het Centre of Expertise Veiligheid & Veerkracht zich op de processen en mechanismen van het verzwakken of misbruiken van de samenleving door de georganiseerde criminaliteit.

 

Criminologische analyses en intelligence

Vanuit het lectoraat Ondermijning staat de vraag centraal hoe we vanuit een criminologisch perspectief meer kunnen doen met de beschikbare data op drugsafvaldumpingsites.

Allereerst inventariseren we aan de hand van gesprekken met diverse partners uit de keten welke informatiebehoeften er op strategisch-, tactisch- als operationeel niveau liggen. Daarna vertalen we gegevens van (bio-)chemische analyses naar intelligence. Hoe herkennen we nieuwe productie- en bewerkingsroutes, varianten van drugs of nieuwe trends? Hoe verhoudt onze data zich met externe data zoals die van waterzuiveringsinstallaties? Doel is om de verkregen data te kunnen interpreteren in de praktijk van het hier en nu èn de nabije toekomst.

Ten slotte vertalen we opgehaalde resultaten naar werkprocessen. Hoe en door wie moeten de analyses straks uitgevoerd worden om maximale impact te kunnen maken? Op welk moment en door wie moet deze informatie worden opgepakt in de strafrechtketen of in de beleidsketen? Aan het eind van het project willen we een protocol opleveren waarmee de pakkans van criminelen wordt vergroot.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.