The Missing Link

Een actieonderzoek op vier bedrijventerreinen moet ervoor zorgen dat parkmanagementorganisaties beter in staat zijn om criminele inmenging tegen te gaan.

Onderzoeksthema
Looptijd
maart 2023 t/m april 2025
Lectoraat
  • Ondermijning

Parkmanagement als onmisbare schakel voor veilige bedrijventerreinen

Verwaarloosde bedrijventerreinen oefenen een grote aantrekkingskracht uit op de georganiseerde criminaliteit. Malafide organisaties verbinden zich hier aan bonafide organisaties, die dan zonder het te willen een facilitator worden van criminele activiteiten. Deze criminele inmenging bedreigt de vitaliteit en veiligheid van bedrijventerreinen. Parkmanagementorganisaties (PMO’s) willen hier graag iets tegen doen, maar zij missen vaak de kennis, vaardigheden en autoriteit om deze taak succesvol op te pakken. Het lectoraat Ondermijning werkt mee aan een landelijk actieonderzoek naar verbetermogelijkheden.

In het onderzoeksproject The Missing Link werkt het lectoraat in een consortium samen met het lectoraat Management van Cultuurverandering van de Hogeschool van Amsterdam en het lectoraat De Ondernemende Regio van Fontys. Er zijn vier bedrijventerreinen geselecteerd waar intensief actieonderzoek zal worden uitgevoerd: Waarderpolder (Haarlem), Havengebied IJmuiden, Hazeldonk (Breda) en Lage Weide (Utrecht).

 

Onderzoeksvragen

Vragen die het onderzoek moet beantwoorden, zijn:

  • Hoe geven PMO’s invulling aan hun huidige taak, wat zijn daarbij de succes- en faalfactoren en hoe spelen criminaliteit en criminele inmenging daar een rol in?
  • Welke kennis over criminele inmenging hebben PMO’s nodig en hoe kan die het beste worden overgedragen?
  • Hoe kunnen PMO’s ondernemers op bedrijventerreinen betrekken bij een gezamenlijke preventieve en signalerende aanpak van criminele inmenging?
  • Welke taken en afspraken passen bij de verzamelende en vertalende functies van PMO’s, binnen de publieke veiligheidsketens?

 

Onderzoeken en uitproberen

Binnen het onderzoeksproject ontwikkelen de lectoraten samen met alle betrokken partners concrete producten, die zij meteen uitproberen bij de aangesloten bedrijventerreinen en via reflectie verder perfectioneren. Zo verbetert de situatie direct én wordt gaandeweg duidelijk wat in algemene zin het beste werkt om criminele inmenging op bedrijventerreinen tegen te gaan. Ook worden studenten actief betrokken bij het onderzoek, zoals in de minor Bestuurlijke Aanpak van Ondermijning en diverse afstudeeropdrachten vanuit het afstudeeratelier.

Dit onderzoek bouwt gedeeltelijk voort op het RAAK-MKB consortium Red flags bij criminele inmenging, waaraan het lectoraat Ondermijning eveneens meewerkte.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.