Zicht op jonge aanwas

Onderzoek in de gemeente Gorinchem naar ingroeimechanismen van jongeren in de (georganiseerde) criminaliteit en mogelijke interventies om deze jonge aanwas tegen te gaan.

Onderzoeksthema
Looptijd
september 2022 t/m juli 2024
Lectoraat
  • Ondermijning

Fieldlab moet jonge aanwas van criminelen in Gorinchem tegengaan

Het lectoraat Ondermijning doet in een fieldlab bij de gemeente Gorinchem onderzoek naar jonge aanwasproblematiek en de aanpak hiervan door het lokale zorg- en veiligheidsnetwerk. Centraal staat de vraag welke ingroeimechanismen worden herkend in de praktijk, ofwel: hoe raken jongeren verzeild in de georganiseerde (drugs-) criminaliteit?

Uit de ‘onderwereldkaart’ van RTL Nieuws bleek dat de gemeente Gorinchem relatief slecht scoorde op het thema jonge aanwas in de drugscriminaliteit. De gemeente staat op plaats vier van gemeenten met het grootste aandeel hoog-risicojongeren. Onder meer vanwege de centrale ligging tussen belangrijke logistieke drugsknooppunten als Rotterdam, Antwerpen en Vlissingen is het voor de gemeente belangrijk om jonge aanwasproblematiek tijdig te signaleren en met een sluitende aanpak te komen.

 

Inzicht in voortraject

Om dit te bereiken, wil de gemeente meer zicht krijgen op het voortraject waarin jongeren verzeild raken in deze criminele netwerken. Het onderzoek ‘Zicht op jonge aanwas in de gemeente Gorinchem’ moet hier meer informatie over geven, zodat er gericht interventies kunnen worden ingezet. Gedurende één jaar wordt naar antwoorden gezocht op de volgende vragen:

  • Via welke criminele ingroeimechanismen raken (schoolgaande) jongeren en jongvolwassenen betrokken bij georganiseerde criminaliteit?
  • Welke handelingsperspectieven hebben de gemeente en haar partners om hier iets tegen te doen, waar liggen kansen?

 

Fieldlab

De gemeente Gorinchem gaf aan een onderzoek te wensen in de vorm van een fieldlab (praktijkomgeving), waarin studenten van Avans Hogeschool onder begeleiding van ervaren onderzoekers worden betrokken bij het onderzoek. Het gaat om in totaal elf studenten van drie verschillende opleidingen: Social Work, Integrale Veiligheidskunde en Bestuurskunde. De verworven inzichten worden direct vertaald in acties, die tijdens het onderzoek worden uitgeprobeerd en bijgestuurd. Hiervoor werken de onderzoekers nauw samen met de opdrachtgever en andere relevante stakeholders, ook buiten het bestaande netwerk van de gemeente Gorinchem.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.