Ondermijning & Integriteit: de kwetsbaarheid van decentrale volksvertegenwoordigers

Voor het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voeren de lectoraten Recht & Veiligheid en Ondermijning een onderzoek uit naar signalen over (mogelijke) ondermijning en ernstige integriteitsschendingen van decentrale volksvertegenwoordigers.

Looptijd
Lopend
Lectoraat
  • Ondermijning
  • Recht & Veiligheid

De laatste tijd verschijnen steeds meer signalen dat decentrale volksvertegenwoordigers en ambtenaren, al dan niet onder invloed van criminelen, over morele en juridische grenzen heengaan. Denk hierbij aan corruptie, fraude met facturen en betalingen, of ambtenaren die valse paspoorten uitgegeven aan criminelen en onbevoegd grasduinen in systemen. Met name decentrale volksvertegenwoordigers kunnen vanwege hun publieke rol extra risico lopen om benaderd te worden voor criminele zaken. Zo behoren volksvertegenwoordigers immers betrokken en toegankelijk te zijn voor inwoners. Zij komen daarbij in contact met mensen met verschillende (al dan niet criminele) agenda’s. Zij zullen zich hier, zeker in eerste instantie, niet altijd van bewust zijn. Dit is problematisch, mede aangezien de overheid (en daarmee haar bestuurders en ambtenaren) een voorbeeldfunctie hebben voor de samenleving.

Het doel van dit onderzoek is:

  1. Het verkrijgen van inzicht in de verschillende signalen van ondermijnende activiteiten en ernstige integriteitsschendingen bij decentrale volksvertegenwoordigers;
  2. Het ophalen van beelden over risicofactoren en kwetsbaarheden voor pogingen tot ondermijning, en;
  3. Het komen tot aanbevelingen voor betrokken personen en organisaties voor de aanpak van pogingen tot ondermijning en (ernstige) integriteitsschendingen.

Het onderzoek bestaat uit een vooronderzoek in de vorm van een literatuurstudie en circa 40 semigestructureerde diepte-interviews met respondenten uit verschillende organisaties, waaronder de politie, Rijksrecherche, het Openbaar Ministerie, gemeenten, provincies, waterschappen, vereniging van griffiers en belangenorganisaties.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.