Thom Snaphaan wordt Associate lector Data, Criminaliteit en Veiligheid

Publicatiedatum
04 maart 2024

Per 1 maart is Dr. Thom Snaphaan benoemd als associate lector Data, Criminaliteit en Veiligheid bij het Centre of Expertise Veiligheid & Veerkracht van Avans Hogeschool. Dr. Thom Snaphaan was hiervoor senior onderzoeker bij het Centre of Expertise Veiligheid & Veerkracht en actief voor de lectoraten Ondermijning, Recht & Veiligheid en Veiligheid in Afhankelijkheidsrelaties. Hij deed onder andere onderzoek naar crime scripting, de financiële aspecten van georganiseerde criminaliteit en ondermijnende effecten, en loyale tegenspraak. In het verleden werkte Thom mee aan verschillende (praktijkgerichte) onderzoeken in België. Zo voerde hij onderzoek uit naar veiligheidsbeleving, overlast en buurtinformatienetwerken. Hij promoveerde in november 2023 op zijn proefschrift ‘Enviromental criminology in the big data era: Exploring the empirical opportunities and prospects’.

 

Op een verantwoorde manier meerwaarde halen uit data

Thom vertelt meer over dit nieuwe associate lectoraat: “Digitalisering is een aanhoudende trend en maatschappelijke dataficatie is een gevolg daarvan. Vandaag worden individuen, professionals, organisaties en de samenleving als geheel in toenemende mate geconfronteerd met (big) data, datagedreven werken en besluitvorming op basis van data. Die data laten toe om verschijnselen (zoals criminaliteit en veiligheid) beter te begrijpen en op basis daarvan op meer geïnformeerde wijze interventies te kunnen plegen die problemen verhelpen en positieve ontwikkelingen bevorderen, maar het gebruik ervan houdt ook risico’s in. De terugkerende vraag is: Hoe creëren we, op een betekenisvolle en verantwoorde manier, meerwaarde op basis van (big) data voor het veiligheidsdomein? Daar wil ik met dit associate lectoraat aan werken.”

Ben Kokkeler (lector Digitalisering & Veiligheid bij Avans Hogeschool) is blij met Thoms nieuwe positie: “Thom is als geen ander in staat verantwoorde toepassing van data in het veiligheidsdomein te stimuleren en kritisch te beschouwen vanuit zijn internationale blik”. Ook vanuit het werkveld kan deze nieuwe onderzoekslijn op enthousiasme rekenen. Oscar Wijsman (sr. Business Expert Intelligence & Digitalisering, Politie Nederland): “Het thema en de opzet van dit associate lectoraat sluit uitstekend aan bij de praktijkbehoefte om optimaal en verantwoord waarde te kunnen halen uit de enorme hoeveelheden data die de politie tot haar beschikking heeft. De digitalisering van de samenleving, en daarmee van steeds meer criminaliteit, vraagt om hybride, hoogopgeleide professionals met gecombineerde kennis van data science, criminologie en het veiligheidsdomein in brede zin. Praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek, inclusief evidence based, is daarbij noodzakelijk om een degelijke basis te leggen voor het opbouwen en kunnen toepassen van deze kennis.”

 

Versterking van het Centre of Expertise Veiligheid & Veerkracht

Het nieuwe associate lectoraat heeft een verbindende en methodologisch versterkende werking voor de andere lectoraten en de drie kennislijnen van het Centre of Expertise: Veilige Samenleving, Technologie voor Veiligheid & Veerkracht, en Veerkrachtige Burger & Stad. De focus op veel voorkomende criminaliteit (wat bijvoorbeeld het gros van het politiewerk uitmaakt), veiligheidsgevoelens, situationele criminaliteitspreventie en een sterke kwantitatief-empirische oriëntatie, zijn zowel inhoudelijk als methodologisch verrijkend voor het overkoepelend kennisprogramma. Janine Janssen (lector Veiligheid in Afhankelijkheidsrelaties bij Avans Hogeschool): “Ik ben blij dat Thom ons team versterkt als associate lector. Thom is een sterke verbinder en die functie is hem op het lijf geschreven en ik verwacht dat hij met zijn kennis van methoden en analysetechnieken ook van grote waarde zal zijn voor de versterking van het methodische werken in het sociale domein. En superleuk dat hij ook nog een oud-student van Avans is.”

 

Wisselwerking met onderwijs

Vanuit zijn huidige rol is Thom reeds betrokken bij de bouw van verschillende nieuwe onderwijsmodules. Zo wordt hij op dit moment voor één dag in de week uitgeleend aan de opleiding bestuurskunde om samen met docenten een module te bouwen rond datagedreven werken in het veiligheidsdomein. Vanuit zijn nieuwe rol als associate lector zal Thom ook betrokken zijn bij de opbouw van een nieuwe hbo-master ‘Responsible Artificial Intelligence Innovation’ (RAII). Jeroen de Haas (inhoudelijk projectleider van de master RAII bij Avans Hogeschool): “Ik ben blij dat Thom vanuit zijn nieuwe rol, met zijn expertise en ervaring, inhoudelijk zal bijdragen aan onze nieuwe master. We zien dat de maatschappij en het bedrijfsleven steeds strengere eisen stellen aan de inzet van technologie. In de master stellen we daarom de uitwerking van technologische innovaties op alle belanghebbenden centraal. Interdisciplinaire samenwerking is essentieel. Het veiligheidsdomein is voor onze studenten een interessante en uitdagende context om te leren om verantwoord te innoveren met AI.”

 

Onderzoek met en voor de praktijk

Naast het bijdragen aan het opleiden van ‘future-proof’ professionals, staat het doen van praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek centraal. Samen met het werkveld hoopt Thom innovatief onderzoek te doen op het snijvlak van data-, criminaliteits- en veiligheidswetenschappen. Zijn brede opleidingsbasis als veiligheidswetenschapper en criminoloog, kennis over en ervaring in de praktijk, gecombineerd met een volle wetenschappelijke gereedschapskist, maken hem een aangewezen kennispartner voor het werkveld. Teun van Ruitenburg (lector Ondermijning bij Avans Hogeschool): “De aanstelling van Thom als associate lector is een schot in de roos. Met zijn sterke focus op data en kennis van verschillende onderzoeksmethoden, levert zijn associate lectoraat een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van Avans Hogeschool naar een kennisinstelling. Persoonlijk kijk ik er erg naar uit om met Thom onderzoek te doen naar georganiseerde misdaad. Onder meer door kwantitatieve gegevens te combineren met kwalitatieve inzichten, leveren we evidence-based kennis met directe waarde voor de praktijk.”

 

Loopbaan en toekomstvisie

Thom studeerde Integrale Veiligheid aan Avans Hogeschool in ’s-Hertogenbosch. Daarna volgde hij de master Veiligheidswetenschappen aan de Universiteit Antwerpen. Nadat hij enkele jaren in de arbeidsveiligheidssector heeft gewerkt in de haven van Antwerpen, startte hij in 2018 aan de Universiteit Gent. Daar combineerde hij het uitvoeren van onderzoek met het geven van onderwijs en dienstverlening. Hij bouwde samen met collega’s het methodologisch onderwijs in de opleidingen Criminologische Wetenschappen en Rechten verder uit. In 2021 startte Thom als criminoloog bij het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie, waar hij in een innovatieteam (samen met de FIOD) projectleider was van diverse projecten op vlak van datagedreven werken en/of de aanpak van criminele geldstromen. Hij zette zijn promotieonderzoek als buitenpromovendus voort. Sinds 1 januari 2023 was Thom werkzaam als senior onderzoeker bij het Centre of Expertise Veiligheid & Veerkracht.

Thom sluit af: “Ik ben enorm dankbaar voor de kans die het Centre of Expertise van Avans Hogeschool mij biedt om met dit associate lectoraat invulling te geven aan onderzoek op belangrijke maatschappelijke thema’s. Te vaak horen we nog dat data op onverantwoorde wijze worden gebruikt. Dat zet het datagedreven werken en ‘big data’ in het algemeen in slecht daglicht, terwijl er ook zoveel meerwaarde uit kan worden gehaald. Met deze onderzoekslijn wil ik nagaan hoe we, op een betekenisvolle en verantwoorde manier, meerwaarde creëren op basis van (big) data voor het veiligheidsdomein.”

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.