Een weerbare samenleving helpt georganiseerde criminaliteit en ondermijning te voorkomen

De aanpak van georganiseerde criminaliteit en ondermijning staat steeds nadrukkelijker op de maatschappelijke agenda. Dat komt omdat criminele organisaties slim misbruik maken van de legale structuren van onze samenleving voor het uitvoeren van hun illegale activiteiten. Ze beschikken over veel geld en deinzen niet terug voor het gebruik van geweld; daarmee brengen ze de veiligheid van burgers, professionals en bedrijven in gevaar en ondermijnen ze de rechtstaat. Het lectoraat Ondermijning maakt inzichtelijk hoe deze mechanismen werken en onderzoekt wat we er als samenleving tegen kunnen doen.

Georganiseerde criminaliteit en ondermijning kennen vele verschijningsvormen, maar worden veelal omschreven als een economisch gedreven maatschappelijk fenomeen, waarbij legale en illegale activiteiten met elkaar verweven raken. Denk bijvoorbeeld aan het importeren van drugs via een fruitteler, het uitbaten van een nagelsalon voor het witwassen van crimineel geld, het bedreigen van een ‘lastige’ wethouder of zelfs het vermoorden van een advocaat die een belangrijke getuige verdedigt. Daarmee wordt de veiligheid van burgers, professionals en bedrijven op het spel gezet. Dit ondermijnt (het vertrouwen in) de fundamenten van onze samenleving.

Teun van Ruitenburg, lector Ondermijning

‘Juist het perspectief dat minder voor de hand ligt, vind ik interessant’

Teun van Ruitenburg

Weerbare samenleving

Het lectoraat onderzoekt hoe burgers, professionals en organisaties weerbaarder gemaakt kunnen worden tegen georganiseerde criminaliteit en ondermijning en welke rol ze (kunnen) spelen in het tegengaan ervan. De onderzoekers stellen zich in alle projecten op als kritische vriend: ze onderzoeken niet alleen wat wél en níet werkt, maar stellen ook verdiepende vragen om de ondermijnende mechanismen te kunnen doorgronden en ze zoeken naar oplossingen die onze samenleving weerbaarder maken. Daarvoor werken zij samen met tal van partners, zoals gemeenten, Regionale Informatie- en Expertise Centra, opsporingsdiensten en andere kennisinstellingen.

 

Onderzoeksprojecten

Het lectoraat werkt(e) (mee) aan de volgende projecten:

 • PRICELESS: publiek-private samenwerking om de kwetsbaarheid van kostbare, unieke (kunst)objecten voor financiële criminaliteit te verminderen.
 • Financial Crime Scripting: deze nieuwe analytische methode richt zich op het in kaart brengen en frustreren van criminele geldstromen, zodat misdaad niet langer loont.
 • Criminele inmenging in de horeca: onderzoek naar de (onbedoeld en ongewild) faciliterende rol van de horeca bij ondermijnende criminaliteit, met als doel de weerbaarheid van deze sector te vergroten.
 • Onder mijn ogen: evaluatie van een serious game voor docenten in het praktijkonderwijs moet duidelijk maken of het spel hen helpt bij het signaleren van ondermijning en criminele uitbuiting onder studenten.
 • Malafide vastgoedspeculatie: een samenwerking met de Jheronimus Academy of Data Science (JADS) voor de (door)ontwikkeling van een datagedreven aanpak van onzuivere geldstromen in de vastgoedmarkt.
 • The Missing Link: een actieonderzoek op vier bedrijventerreinen moet ervoor zorgen dat parkmanagementorganisaties beter in staat zijn om criminele inmenging tegen te gaan.
 • Zicht op Ondermijning: in hoeverre maken gemeenten effectief gebruik van het dashboard Zicht op Ondermijning bij de (preventieve) aanpak van ondermijnende criminaliteit?
 • Zicht op jonge aanwas: onderzoek in de gemeente Gorinchem naar ingroeimechanismen van jongeren in de (georganiseerde) criminaliteit en mogelijke interventies om dit tegen te gaan.
 • Burgerparticipatie: communicatie op maat kan burgers mogelijk stimuleren om signalen van ondermijnende criminaliteit vaker te melden bij instanties.
 • Handreikingen: gerichte adviezen aan gemeenten over hoe zij data kunnen benutten om (kwetsbaarheid voor) ondermijnende criminaliteit in beeld te brengen en te bestrijden.
 • Ondermijning & Integriteit: onderzoek naar kwetsbaarheden van decentrale volksvertegenwoordigers voor ondermijning en integriteitsschendingen.
 • Soevereine en autonome burgers: onderzoek naar ervaringen van het lokaal bestuur en professionals in het omgaan met soevereinen.
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.