Het voorkomen en verwerken van geweld in afhankelijkheidsrelaties

Een ervaring met (psychisch of fysiek) geweld kan mensen ernstig beschadigen, maar als het slachtoffer op een bepaalde manier afhankelijk is van de dader, is de impact vaak nog groter. De schade kan doorwerken tot ver in het leven van slachtoffers, daders en hun naasten – en zelfs in dat van de generaties na hen. Het lectoraat Geweld in Afhankelijkheidsrelaties onderzoekt hoe we de impact van geweld in afhankelijkheidsrelaties kunnen verminderen, herhaling kunnen voorkomen en (potentiële) slachtoffers kunnen helpen voor hun eigen veiligheid te kiezen.

Er zijn allerlei situaties in het leven waarin de ene persoon afhankelijk is van de andere: kinderen zijn afhankelijk van hun ouders (op latere leeftijd draaien de rollen vaak om), patiënten zijn voor hun herstel afhankelijk van een behandelaar, leerlingen hebben hun docenten nodig om te kunnen leren en groeien. Het zijn normale relaties, zolang er door beide partijen verantwoordelijk mee wordt omgegaan. Soms leidt afhankelijkheid echter tot machtsmisbruik, bijvoorbeeld in de vorm van manipulatie, dwang of geweld. De mechanismen die hierin een rol spelen en de situaties die zo ontstaan, zijn vaak zeer complex. Door deze processen zo goed mogelijk te doorgronden, wil het lectoraat bijdragen aan de ontwikkeling van goed gedifferentieerde, methodische veiligheidszorg aan slachtoffers van geweld.

Onderzoekslijnen

Het lectoraat richt zich op drie vormen van geweld in afhankelijkheidsrelaties:

 1. Binnen een gezin of familie, waaronder kindermishandeling, eergerelateerd geweld, partnergeweld en ouderenmishandeling;
 2. Door professionals en bij instanties, bijvoorbeeld binnen kerk, zorg, justitie en onderwijs;
 3. Mensenhandel, waaronder loverboyproblematiek en prostitutie.

 

Meer weten over psychisch geweld?

Lees hier het digizine

Janine Janssen, lector Geweld in Afhankelijkheidsrelaties

‘Mensen in nood mogen nooit het slachtoffer worden van willekeur’

Janine Janssen

Link met praktijk

Voor alle praktijkonderzoeken werkt het lectoraat intensief samen met gemeenten, ministeries en instellingen in de veiligheidszorg. Overkoepelend doel is altijd het vergroten van de deskundigheid en weerbaarheid van professionals; zij zijn het immers, die in complexe, riskante situaties het verschil moeten maken. Om hen daarin optimaal te ondersteunen, onderzoekt het lectoraat onder andere het effect van (preventieve) interventies op verschillende momenten in de levensloop van mensen: wat werkt het best en wanneer? Maar we onderzoeken ook hoe de samenwerking tussen professionals en instanties beter kan, zodat gewelddadige relaties duurzaam veranderen en problemen blijvend worden opgelost.

Aansluiting onderwijs

Het lectoraat zoekt ook aansluiting bij het onderwijs. Zo zijn er altijd studenten van Avans Hogeschool betrokken bij de onderzoeken en worden de resultaten opgenomen in de curricula van relevante opleidingen. Zo vergroten we ook de kennis en vaardigheden van toekomstige professionals. Deze praktische insteek is de kracht van het lectoraat.

Onderzoeksprojecten

Het lectoraat werkt(e) (mee) aan de volgende onderzoeksprojecten:

 • Ouder in detentie: door te onderzoeken wat kinderen van gedetineerde ouders nodig hebben, kunnen ze beter worden beschermd tegen de negatieve effecten van de detentie.
 • Hemel en hel: we onderzoeken hoe we de religieuze sensitiviteit van hulpverleners kunnen vergroten, zodat ze homoseksuele jongeren uit een conservatief gereformeerd milieu beter kunnen helpen.
 • Hermeldingen: we onderzoeken de mogelijkheden voor het terugdringen van het aantal herhaalde meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling bij Veilig Thuis.
 • Huisdieren en huiselijk geweld: we onderzoeken de mogelijkheden voor slachtoffers van huiselijk geweld om hun huisdier mee te nemen naar de opvang als zij willen vluchten.
 • MDA ++: we onderzoeken het effect van een sectoroverstijgende, specialistische, multidisciplinaire aanpak bij ernstig en langdurig huiselijk geweld en kindermishandeling.
 • Leergemeenschap Seksualiteit: studenten, docenten en professionals werken in een leergemeenschap samen aan oplossingen voor vraagstukken op het gebied van seksualiteit.
 • Omgang na partnerdoding: evaluatie van een wetswijziging moet aantonen of de belangen van kinderen worden gewaarborgd als een van hun ouders wordt verdacht van partnerdoding.
 • Voorlichting over psychisch geweld: we ontwikkelen scholingsmateriaal voor een brede groep professionals, dat de strafrechtelijke aanpak van psychisch geweld moet verbeteren.
 • Klachtenregeling bij ongewenst gedrag: Avans Hogeschool onderzoekt hoe de eigen klachtenregeling voor (seksueel) grensoverschrijdend gedrag functioneert.
 • Queerrepresentatie op basisscholen: onderzoek naar het aanbod van jeugdboeken over queerpersonages en de bespreking ervan door leerkrachten op het primair onderwijs.
 • Criminele uitbuiting van scholieren: onderzoeken naar criminele uitbuiting op het middelbaar onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs (afgerond).
 • Soevereine en autonome burgers: onderzoek naar ervaringen van het lokaal bestuur en professionals in het omgaan met soevereinen.
 • Doorontwikkeling BORG: literatuurstudie over daderinterventies die partnergeweld terugdringen en evaluatie van de pilot BORG.
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.