©kwanchaift- stock.adobe.com

SCRIPT

Het realiseren, versnellen en opschalen van de methode crime scripting in het veiligheidsdomein.

Soevereine en autonome burgers

Een onderzoek naar ervaringen van het lokaal bestuur en professionals in het omgaan met soevereinen.

Doorontwikkeling BORG

Literatuurstudie over daderinterventies die partnergeweld terugdringen en evaluatie van de pilot BORG.

Hermeldingen

Onderzoek naar de mogelijkheden voor het terugdringen van het aantal herhaalde meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling bij Veilig Thuis.

WayOut

Radicalisering met gewelddadig extremisme als gevolg is een belangrijk Europees veiligheidsvraagstuk.

Hulp Online Geweld

Onderzoek naar manieren om de zichtbaarheid en toegankelijkheid van hulp te verbeteren, voor jongeren die het slachtoffer zijn van online bedreiging en intimidatie.

Ouder in detentie

Onderzoek naar wat kinderen (en gezinnen) met een vader in detentie ervaren en nodig hebben, om een landelijke netwerkaanpak te ontwikkelen voor een structureel ondersteuningsaanbod.

Omgang met kinderen na partnerdoding

Evaluatie van een wetswijziging moet aantonen of de belangen van kinderen voldoende worden gewaarborgd als de ene ouder wordt verdacht van het doden van de andere ouder.
Project ViA Voorlichting psychisch geweld

Voorlichting over psychisch geweld

Laagdrempelig scholingsmateriaal over psychisch geweld voor professionals moet leiden tot verbetering in de herkenning en aanpak ervan.

Evaluatie pilot MDA++ in Oost-Brabant

Onderzoek naar een sectoroverstijgende, specialistische, multidisciplinaire aanpak bij ernstig en langdurig huiselijk geweld en kindermishandeling.
Project ViA Queerrepresentatie in literatuuronderwijs

Queerrepresentatie in literatuuronderwijs

Het aanbieden van jeugdboeken over queerpersonages en de bespreking ervan door leerkrachten op de basisschool, kan de identiteitsvorming en inclusie onder jongeren bevorderen.
Project ViA Klachtenprocedure ongewenst gedrag

Klachtenprocedure ongewenst gedrag

Een goed functionerende klachtenprocedure is essentieel voor de aanpak van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. Avans Hogeschool onderzoekt hoe de eigen regeling werkt.
Project ViA Leergemeenschap seksualiteit

Leergemeenschap Seksualiteit

Studenten, docenten en professionals werken in een leergemeenschap samen aan praktische oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken rondom seksualiteit.

Huisdieren en huiselijk geweld

Onderzoek naar de mogelijkheden voor slachtoffers van huiselijk geweld om hun huisdier mee te meenemen naar de opvang, als zij hun thuissituatie willen ontvluchten.

Hemel en hel

Door de religieuze sensitiviteit van hulpverleners te vergroten, kunnen zij homoseksuele jongeren uit een conservatief gereformeerd milieu beter helpen.

Criminele uitbuiting

Na afronding van een studie naar criminele uitbuiting op reguliere middelbare scholen en mbo’s, is er een vervolgonderzoek uitgevoerd op het voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs.
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.